Lund universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Två doktorandplatser i Biologi utlyses i forskargruppen om växt-insektinteraktionernas evolutionära ekologi vid Lunds Universitet (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/evolutionary-ecology-of-plant-insect-interactions).

Forskningen i forskargruppen syftar till att förstå de evolutionära processer som driver anpassning och artbildning i interaktioner mellan växter och insekter. Vi kombinerar genomiska, evolutionära och ekologiska studier för att undersöka utbredningen, differentieringen och bevarandet av biologisk mångfald inom och mellan arter, och framförallt hur dessa mönster och processer påverkas av interaktionen mellan växter och insekter. Vår forskning ligger i gränssnittet mellan ekologi och evolutionsbiologi och integrerar zoologiska och botaniska studier.  

Se också: (https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:302793/)

Vi uppmuntrar sökande att söka båda tjänsterna parallellt. Notera att det krävs två separata ansökningar.

Projektbeskrivning

En konsekvens av globala klimatförändringar och människans påverkan på naturliga habitat är att interaktioner mellan arter förändras, men konsekvenserna av denna påverkan på livets väv är inte särskilt välstuderade. Pollinerare, liksom herbivorer och andra fiender, spelar nyckelroller för växters lokala anpassning och artbildning, och förändringar i samhällen av interagerande arter leder ofta till stark naturlig selektion på växtkaraktärer som är viktiga för interaktionen med insekterna. I det här doktorandprojektet undersöks växters möjligheter att anpassa sig till förändringar hos de insekter som de interagerar med. Det tropiska växtsläktet Dalechampia uppvisar en intressant mix av pollineringssystem. Vissa arter pollineras av resinsamlande bihonor och andra av doftsamlande bihanar, vilket möjliggör studier av de evolutionära effekterna av pollinerarskiften både inom (t ex olika typer av resinsamlande bin) och mellan pollinationssystem (t ex ett skifte från resinsamlande bin till doftsamlande bin). Doktorandprojektet fokuserar i synnerhet på evolutionen av doftbelöningssystem, som har evolverat oberoende av varandra minst tre gånger i Dalechampia-släktet.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att kombinera fältstudier med kvantitativ-genetiska studier i växthuset och makroevolutionära studier för att undersöka  evolutionen av blomdoftsbelöningar i växtsläktet Dalechampia. Doktoranden kommer att ingå i Dr. Øystein Opedals forskargrupp. Opedal leder, tillsammans med två andra gruppledare, forskargruppen i växters och insekters evolutionära ekologi vid Lunds universitet. Förutom de tre gruppledarna så består gruppen av 4 postdoktorer, 5 doktorander (inklusive denna tillsättning), samt flera masterarbetare och forskarbiträden.

Kvalifikationer

Krav

  • Den sökande ska ha en MSc-examen, eller motsvarande, i ett biologiskt ämne såsom evolutionsbiologi eller evolutionär ekologi, och examen ska inkludera någon form av statistik
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
  • Intresse för att utveckla sina kunskaper om R-programmering är ett krav

Meriterande

  • Ett genuint intresse av evolutionsbiologi och intresse för vetenskap och en framtida akademisk karriär är meriterande, och kandidater får gärna ha tagit kurser med evolutionärt fokus och kvantitativ genetik
  • Dokumenterad förmåga att självständigt ha utvecklat, modifierat och använt R-programmering är meriterande

Praktiska erfarenheter av att planera och genomföra experiment/fältarbete med växter och/eller växt-insektinteraktioner och förmåga till självständigt arbete och kreativ problemlösning värderas högt. Stark motivation och villighet att samarbeta är också viktiga egenskaper. Kandidaten förväntas att inom de första 6 månaderna på doktorandutbildningen ha tagit svenskt körkort för bil.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3915
Kontakt
  • Øystein Opedal, biträdande universitetslektor, +47 92 23 31 89, oystein.opedal@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Takaisin avoimiin työpaikkoihin