Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt i Litterär gestaltning för en visstidsanställning med omfattningen 35%. Tillträde 2020-01-20 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar under perioden 2020-01-20 till 2020-06-14.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (80 %) och kompetensutveckling och övrig tid (20 %).

Undervisning på följande helkurser ingår:
LUFA06 – Handledning, textsamtal. Undervisning: bunden vers, litteraturens mottagande, samtidspoesi
LUFK08 – Handledning, medläsning, textsamtal
LUFM11 – Textsamtal. Undervisning: litterär fördjupning

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för vikariatet är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne samt tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.

Krav för anställningen är god kännedom om konstnärlig forskning och skönlitterära skrivprocesser.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Carola Mikaelsson, carola.mikaelsson@litt.lu.se, 046 222 84 78 eller sektionsföreståndare, Cristine Sarrimo, cristine.sarrimo@litt.lu.se, 046 222 84 88.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Cristine Sarrimo och studierektor Carola Mikaelsson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-06-14
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 35%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4003
Kontakt
  • Carola Mikaelsson/studierektor, carola.mikaelsson@litt.lu.se / 046 - 222 84 78
  • Cristine Sarrimo/sektionsföreståndare, cristine.sarrimo@litt.lu.se / 046 - 222 84 88
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2019-12-11

Takaisin avoimiin työpaikkoihin