Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Avdelnigen för biokemi och strukturbiologi vid kemiska institutionen vid Lunds Universitet forskar och undervisar inom grundläggande biokemi och proteinkemi.

Arbetsuppgifter

 • Utveckling av metoder för generering av DNA bibliotek med error-prone PCR, saturation mutagenesis för studier av proteiner
 • Gentekniskt arbete såsom restriktion, ligering samt produktion av kemiskt kompetenta celler
 • Screening av DNA bibliotek av proteinvarianter med bakterie-FACS
 • Rekombinant proteinuttryck och proteinupprenining
 • Karaktärisering av upprenade protein med analytiskt ultracentrigfugering och massspektrometri
 • Ansvar för instrument såsom FPLC, pH elektroder, centrifuger etc.
 • Assistans med handledning av projektstudenter
 • Inköp av kemikalier och instrument samt inventering och registering av kemikalier
 • Organisation av laboratorieuttrymme

Kvalifikationer

 • Masterutbildning I kemi, biologi eller motsvarande.
 • Erfarenhet av konstruktion av DNA bibliotek tex med error-prone PCR, MEGAWHOP, Mutazyme
 • Erfarenhet av gentekniska metoder såsom restruktion, ligering, PCR samt elektroporering
 • Erfarenhet av proteinuttryck och upprening, samt biofysikalisk karaktärisering
 • Erfarenhet av bakterie-FACS.
 • Erfarenhet och förmåga att samarbeta i projektform samt experimentell handledning
 • Förmåga att självständigt planera och utföra forskningsuppgifter

Meriterande

 • Erfarenhet av Analytisk ultracentrifugering samt masspektrometri
 • Erfarenhet av kemikaliehantering i KLARA
 • Erfarenhet av analys av DNA sekvenering
 • Erfarenhet av programvara för DNA design
Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4034
Kontakt
 • Ingemar Andre, professor, +46 46 222 44 70
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-04
Sista ansökningsdag 2019-12-17

Takaisin avoimiin työpaikkoihin