Lunds Tekniska Högskola, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktor i elektro- och informationsteknik, med fokus på cellulär 5G-positionering för fordonssäkerhet. Signaler för mobil kommunikation har alltid använts för positionering. Operatörer måste uppfylla strikta krav på positionering vid nödsamtal, men noggrannheten är inte tillräcklig för fordonsapplikationer, såsom navigering eller säkerhetskritiska applikationer. För att möjliggöra säkerhetskritiska applikationer behövs både noggrannhet och pålitlighet, samtidigt med låg latens. Dessa krav kan delvis uppfyllas med GNSS, men inte i täta stadsmiljöer. Kärnan i projektet är därför att använda signaler från femte generationens mobilnät (mer specifikt, 5G-signaler i millimetervågsbandet) för att ta fram noggrann 3D-positions- och rörelseinformation, med speciellt fokus på utmanande stadsmiljöer. Målet med arbetet i projektet är att skapa en förståelse för potentialen för att utnyttja 5G i millimetervågsbandet som en komplementär sensorteknologi för positionering i fordonstillämpningar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar bla:

 • Forskning inom ämnesområdet, enligt beskrivningen ovan. Arbetet omfattar planering och genomförande av mätkampanjer för insamling av data med ett dedikerat mätsystem på 28 GHz. Mätningarna kommer framförallt att genomföras i stadsmiljö och syftar till analys av användarfall för både V2V och V2I. Baserat på mätningarna ska kanalmodeller relevanta för positionering tas fram. Dessa modeller inkluderar inverkan av parametrar såsom omgivning, lobforming, signalkarakteristik, bandbredd, antennkonfiguration etc. Som första ansats kommer vi att använda den geometribaserade COST 2100 modellen för fordonskommunikation. Därefter kommer positioneringsalgoritmer utvecklas för användarfall med en enskild basstation eller flera samverkande basstationer baserat på insikter från mätningar och modeller.
 • Samarbete med industrin: Projektet ingår i ett större gemensamt projekt med svensk industri och Chalmers tekniska högskola och omfattar därmed projektmöten och gemensamt projektarbete.
 • Undervisning på grundnivå och forskarnivå, och handledning av examensarbeten och doktorander, kan inkluderas.
 • Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från simulering av trådlösa kommunikationssystem.
 • Dokumenterade kunskaper i modellering av radiokanalens egenskaper.
 • Kunskap om radiobaserade positioneringsmetoder.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från fordonskommunikationssystem, såsom 802.11p och C-V2X
 • Kunskap i MATLAB och LabView.
 • Kunskap i antenndesign och vågutbredning.
 • Praktisk erfarenhet från statistiska signalbehandlingsmetoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4065
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Publicerat 2019-12-04
Sista ansökningsdag 2019-12-18

Takaisin avoimiin työpaikkoihin