Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Sociologiska institutionen är en av fakultetens större institutioner med drygt 70 anställda och omkring 740 heltidsstuderande på grund-, avancerad och forskarnivå, varav ett hundratal studerar vid Avdelningen för socialantropologi. Socialantropologi är också ett eget forskarutbildningsämne.

Det finns ett utvecklat samarbete mellan socialantropologer och sociologer. Vissa delkurser eller kursavsnitt är gemensamma, och lärare inom båda ämnen undervisar, handleder och examinerar både på institutionens egna masterprogram och på ett flertal av fakultetens gemensamma masterutbildningar. Utöver ämnesspecifika program på avancerad nivå driver institutionen också ett nytt masterprogram i kulturell kriminologi där både sociologer och antropologer undervisar. Visst samarbete mellan ämnena förekommer också på institutionens nya kandidatprogram i socialantropologi och sociologi.

Ämnesbeskrivning

Forskningsmässigt utgör avdelningen för socialantropologi i dagsläget en relativt liten forskningsmiljö, men den präglas av mångfald, nyfikenhet och kritiskt tänkande. Nuvarande forskning spänner över ett brett fält innefattande flyktingskap och integration, mänskliga rättigheter, nationalism, sociala rörelser, policy, kriminellt och politiskt våld, sexarbete, social stigmatisering såväl som museiologi och visuell antropologi. Vi vill med denna utlysning ytterligare stärka avdelningen och säkerställa förnyelse och ämnets utveckling.

Arbetsuppgifter

En professor har det övergripande ansvaret för att leda och organisera forskning, undervisning samt ämnets kontinuerliga utveckling. En professor förväntas att aktivt söka forskningsmedel, leda och medverka i forskningsprojekt samt delta i den internationella forskningsdebatten.

I anställningen ingår även undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt att leda, organisera, utveckla och planera innehållet i forskarutbildningen och på master- och kandidatprogrammen. Uppdraget innefattar även administration, ämnesansvar och i förekommande fall deltagande i olika beredande organ rörande forskning och forskarutbildning, ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Lunds universitet. Vi förväntar oss att den kommande professorn aktivt deltar i institutionens dagliga arbete.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. En sökande med annat modersmål än svenska (danska eller norska) som accepterar anställningen förväntas därför inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Sökande ska tydligt kunna dokumentera aktuella och internationellt framstående akademiska meriter inkluderande forskning såväl som ledning av forskningsprogram och undervisning. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. En dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är en merit.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som av den vetenskapliga. Den sökande ska ha dokumenterad undervisningserfarenhet på grund-, avancerad och forskarnivå och måste, för att vara behörig, ha handlett minst en doktorand till examen.

Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrund

Vi söker efter en person med stor etnografisk erfarenhet, utmärkt analytisk blick för empiriskt material, samt goda kunskaper inom socialantropologisk teoribildning. Erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten inom undervisning och/eller forskning, särskilt med sociologer, är meriterande.

Av stor betydelse är att den sökande har etablerat sig som självständig forskare på internationell nivå genom att ha: (1) erhållit forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, (2) publicerat i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, (3) dokumenterad förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, samt (4) dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete. En merit är en bred akademisk kompetens som inte bara är fokuserad på ett enskilt specialistområde.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten tas hänsyn till erfarenhet av undervisning och annan pedagogisk verksamhet på samtliga nivåer, samt av handledning och examination. Förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen är en särskilt viktig bedömningsgrund. Sökande skall ha god administrativ kompetens, god förmåga till kommunikation, samarbete och ledning samt ha de övriga egenskaper som krävs för att på ett bra sätt utföra uppdraget som professor. Den sökande ska också visa god förmåga till att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet utanför universitetets ramar.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1987
Kontakt
  • Anders Kirchner, rekryteringsansvarig, +46 46 222 7206, anders.kirchner@sam.lu.se
  • Åsa Lundqvist, prefekt, +46 46 222 8739, asa.lundqvist@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-02
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb