Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen för bröstcancer och lungcancer
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, med förbättrad överlevnad idag jämfört med 20-30 år sedan på grund av modern diagnostik, kirurgi och terapi. I Sverige diagnosticeras ca 8000 kvinnor årligen med bröstcancer. Bröstcancer är en mycket heterogen sjukdom på molekylär nivå, vilket styr val av behandling men tyvärr även prognos. Bröstcancer har varit fokus för mycket intensiv forskning avseende tumörbiologi och har även varit banbrytande i hur sådan kunskap kan omsättas till nya terapier och behandlingsprediktiva verktyg.

Men framgångarna i bröstcancer har varit olika för olika undergrupper. För vissa undergrupper av sjukdomen saknas fortfarande effektiva målstyrda terapier. En sådan undergrupp är så kallad trippelnegativ bröstcancer (TNBC), vilken samlar ca 9% av alla nya fall per år. TNBC är starkt associerad till ung ålder vid diagnos, ärftlighet, DNA reparationsdefekter och aggressiv tumörbiologi. För att förbättra möjligheterna till sjukdomsöverlevnad behövs nya verktyg för behandlingsselektion, prediktion, prognos och diagnostik i TNBC.

Forskargruppen söker nu en doktorand för forskarutbildning i doktorandprojekt "Image and multi-omics machine learnning analysis in breast cancer". Anställningen är på heltid under fyra år. Föreslaget tillträdesdatum är den 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Doktorandutbildning i bioinformatik med speciellt fokus på bröstcancer och maskininlärning. Utbildningen involverar deltagande i forskningsprojekt riktade mot bröstcancergenomik med speciellt fokus på bildbaserad dataanalys och metodutveckling samt integrativ analys av olika -omics teknologier (DNA, RNA, epigenetik, proteogenomik) applicerade på samma prov. Arbetsuppgifter innefattar projektplanering, dataanalys, metodutveckling, och sammanställning av resultat till vetenskapliga publikationer. Aktivt deltagande i regionala, nationella, samt internationella möten, workshops och aktiviteter förväntas.

Målet med doktorandutbildningen är att använda och/eller utveckla bildbaserade analysmetoder och maskininlärning för att utforska olika undergrupper av bröstcancer. För detta finns stora väl karakteriserade patientmaterial med omics data såväl som bilddata tillgängliga. Målsättningen är att dessa analyser ska öka den biologiska kunskapen om sjukdomen vilket ska kunna omsättas till bättre verktyg för diagnostik, prognostik, och behandlingsprediktion.

Doktorandprojektet är lokaliserat till Avdelningen för onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund med huvudsaklig arbetsplats på Medicon Village i Lund.

Kvalifikationer


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Sökande ska också ha mycket goda kunskaper i engelska - både muntligt och skriftligt.

Särskilt meriterande

  • Ytterligare examen (MSc or BSc) inom molekylärbiologi, biovetenskaper eller liknande.
  • Ytterligare examen (MSc) i datavetenskap/bioinformatik.
  • Tidigare erfarenhet av bildbaserad dataanalys som innefattar maskininlärning, till exempel genom examensarbete.
  • Tidigare erfarenhet av att arbete/delta i bröstcancer relaterade forskningsprojekt.
  • Dokumenterade kunskaper i relevanta programmeringsspråk / beräkningsmetoder, exempelvis via undervisningsuppdrag.
  •  

Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2746
Kontakt
  • Johan Staaf/huvudhandledare, 046-2221444
  • Anne Vähäniemi/personalsamordnare, 046-2228758
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-08-26
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tillbaka till lediga jobb