Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Projektet ”Växtcellsresistens mot antimikrobiella peptider från biostimulerande svampar; Den potentiella rollen för kalcium” fokuserar främst på ett Ca2+-associerat membranprotein, som på grund av sjukdomskoppling studeras mycket hos däggdjur, men väldigt lite i växter. Arabidopsis-proteinet är viktigt för växtcellens förmåga att modifiera sitt plasmamembran som svar på svampcellulas, vilket gör det resistent mot en lytisk svamppeptid. Kandidater förväntas ha ett intresse och en substantiell erfarenhet av molekylär cellbiologi. särskilt på växter och lämplig för forskningsämnet. Kandidaten kommer att handledas av professor Allan Rasmusson, men också samarbeta med andra P.I.s för att bestämma hur flera Ca2+-associerade växtproteiner, som var och en är väsentlig för cellulasinducerad antibiotikaresistens, samverkar.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar framför allt cellbiologiska och biokemiska undersökningar av det Ca2+-associerade membranproteinet (nämnt ovan), inklusive bestämning av dess aktivitet, dess betydelse för Ca2+-homeostas i växtcellen och hur det interagerar med flera andra Ca2+-associerade proteiner som också är viktigt för resistensinduktionsprocessen. Planerade metoder inkluderar genotypning, fenotypning, korsning och konstruktion av transgen Arabidopsis, nukleinsyraanalys, konfokal- och mikrotiterplatt-baserad detektion av fluorescerande reporter, RNA-seq, bioinformatik, organell isolering, proteinproduktion och rekonstituering samt protein- och enzymanalyser.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med det ovan beskrivna forskningsprojektet. Det förväntas att hon/han kommer att tillämpa och optimera metoder för att uppnå de övergripande projektmålen, och designa och tolka experiment. Allt arbete kommer att utföras inbäddat i en forskargrupp, vilket kräver delning av expertis, öppen diskussion om resultat och underlättande av andra teammedlemmars experiment. Internationellt samarbete planeras i projektet, inklusive arbetsbesök i minst ett utländskt laboratorium.
 • Aktivt deltagande vid internationella konferenser förväntas, liksom spridning av resultat i internationella tidskriftspublikationer.
 • Möjligheter för handledning av examensprojekt (kandidat och master) samt samhandledning av doktorandprojekt kan finnas och skulle uppmuntras.
 • Den framgångsrika kandidaten förväntas aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden för att ge en möjlighet till övergång till en oberoende forskarposition.
 • Kandidatens projekt involverar inte direkta kopplingar till industrin, men kan associeras med andra mer tillämpade projekt inom gruppen, inom samma allmänna ämne.
 • Slutligen kan tjänsten innehålla begränsade uppgifter i administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • En examen i molekylär växtbiologi, molekylär cellbiologi inklusive växter som studiematerial eller liknande
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att undersöka cellbiologiska funktioner hos gener och proteiner med flera molekylära metoder
 • Dokumenterad erfarenhet av växtbioinformatik och gen- och proteindatabasarbete
 • En bra historia av publicering av vetenskapliga granskade vetenskapliga artiklar
 • Dokumenterad förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett litet team
 • Dokumenterad förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och uppfylla tidsfrister effektivt och konsekvent
 • Förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap till icke-specialister och studenter

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnet, förmågan att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet, samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Övriga meriter

 • Dokumenterade förmågor och erfarenheter av att arbeta med växtmolekylära, genetiska, cellbiologiska och biokemiska metoder som kommer att användas i projektet (se ovan) är meriterande
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av laborativ och in silico arbete med Arabidopsis thaliana är meriterande
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av handledning av studenter, individuellt och i grupp, är meriterande

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska, kompileras till en pdf-fil, och innehålla:

Meritförteckning/CV inklusive publikationslista En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor) Kontaktuppgifter till minst tre referenser Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt betyg för Masters och Kandidatexamen, samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tvåårig anställning från och med 1 juli 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1423
Kontakt
 • Allan Rasmusson, professor, +46 46 222 93 81, allan.rasmusson@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-11
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb