Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålterapifysik.

Beskrivning
Strålbehandling är idag en av de viktigaste behandlingsformerna mot cancer. Strålningsresistenta tumörer utgör fortfarande ett problem på grund av den omgivande friska vävnadens begränsade tolerans mot biverkningar. Pre-klinisk forskning har dock visat att strålning som ges med mycket hög intensitet under en bråkdel av en sekund, så kallad FLASH-strålbehandling, kan minska biverkningarna på den friska vävnaden, medan effekten mot tumören bibehålls. Detta projekt går ut på att överföra dessa lovande forskningsrön från grundläggande pre-klinisk forskning till kliniska försök genom att utveckla, implementera och utvärdera nya dosimetriska metoder för att planera och genomföra FLASH-strålbehandling på ett säkert sätt i kliniken.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar deltagande i såväl forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningsuppgiften kommer huvudsakligen att vara inriktad på utveckling av dosimetriska metoder för klinisk implementering av FLASH-strålbehandling. Arbetet omfattar även experimentell radiobiologi och pre-klinisk radioterapi, samt utveckling matematiska modeller för att beskriva de experimentella resultaten från radiobiologiska försök. Den anställde kommer att arbeta i nära samverkan med andra forskare och forskargrupper som utnyttjar avancerade strålkällor i olika radiobiologiska forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisningen på Sjukhusfysikerprogrammet och annat institutionsarbete (max 20 %).

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Strålterapifysik och verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund.

Behörighet
Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer

Krav är att sökande ska ha:

 • goda kunskaper inom dosimetri, strålterapi och dosplanering

Meriterande är att sökande har:

 • kunskaper inom radiobiologi
 • genomfört examensarbete i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålterapifysik
 • legitimation som sjukhusfysiker, då projektet delvis kommer att utföras på klinisk utrustning i sjukhusmiljö
 • dokumenterad erfarenhet av klinisk strålterapifysik
 • goda kunskaper i engelska

 

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan görs online. Ansökan ska innehålla CV, kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande) samt kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/164
Kontakt
 • Crister Ceberg, professor, 046-46 17 39 85
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-31
Sista ansökningsdag 2022-02-20

Tillbaka till lediga jobb