Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar utbildning på forskarnivå inom områdena fasta tillståndets kemi och materialkemi. Forskningsinsatserna fokuseras mot syntes av nya fasta material och studier av deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Då de fysikaliska egenskaperna är direkt beroende av materialens atomordning eller oordning så studeras deras kristallstrukturer med röntgen- och elektrondiffraktion.

Projektbeskrivning

Halvledarnanostrukturer har stor potential för användning inom energiproduktion, som till exempel solceller eller framställningen av vätgas från solenergi. För att överkomma utmaningar relaterade till hållbar materialproduktion inom dessa områden måste vi utforska nya lösningar. Vår avsikt är därför att utveckla syntesen av halvledare baserade på vanligt förekommande grundämnen med potential för cirkulär och lågkostnadsproduktion. Forskningen i det här doktorandprojektet innefattar kontrollerad kristalltillväxt genom gasfasepitaxi, potentiellt i kombination med renrums nanofabrikation, och strukturell karaktärisering genom metoder som transmissionselektronmikroskopi (TEM).

Projektet kommer att utföras vid Centrum för Analys och Syntes (www.kilu.lu.se/cas), i samarbete med avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik. Doktoranden kommer att arbeta inom ett team som utför experiment som utforskar nya nanostrukturer, och kommer att behöva ta ansvar för att själv planera och utföra egna experiment, såväl som analysera och tolka data.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i kemiteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Masterprojekt (eller likvärdigt) måste vara experimentellt.
 • Kunskap om viktiga processer inom fasta tillståndets eller materialkemi, så som exempel kristallstruktur, kristalltillväxt, fasdiagram, materialsyntes och strukturell karaktärisering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Praktisk erfarenhet med kristalltillväxt genom gasfas tekniker som CVD, MBE, PVD eller liknande.
 • Praktisk erfarenhet med strukturell och funktionell karaktärisering av kristallina fasta material.
 • En bred kompetensprofil är av stor vikt, och kunskap inom områden som materialvetenskap, kemi, fysik och nanovetenskap är relevant för projektet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Vi söker en person som är nyfiken, målmedveten, strukturerad och hängiven, samt har god analytisk problemlösningsförmåga och självinsikt.

Villkor

Endast den som blir eller redan är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1643
Kontakt
 • Kimberly Dick Thelander, kimberly.dick_thelander@chem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-05-11
Sista ansökningsdag 2022-05-31

Tillbaka till lediga jobb