Lunds universitet, Instit. för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kultur och kreativitet spelar en allt viktigare politisk och ekonomisk roll i samhället, även utanför de traditionella kultursektorerna. Kulturella och kreativa verksamheter är ofta inbäddade i komplexa nätverk av offentliga, privata och civila aktörer och resurser, och tar sig även uttryck i olika tjänster. Vi stärker nu vår forskningsprofil inom detta område. Institutionen välkomnar forskningsförslag av hög kvalitet med tydligt samhällsvetenskapligt perspektiv på kulturella och kreativa sektorer, marknader, eller organisation och ledning av kulturella och kreativa verksamheter. Forskningsplanen ska ha en tydlig koppling till ett tjänstevetenskapligt perspektiv på den kulturella eller kreativa sektorn.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ska du i huvudsak ägna dig åt din egen forskarutbildning där ett självständigt författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Du ska vara närvarande på institutionen och delta aktivt i forskningsmiljön. 

Behörighet

Studieplan och information om behörighet till forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på https://www.ism.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap på avancerad nivå, till exempel inom huvudområden som service management, företagsekonomi, offentlig förvaltning, eller sociologi, eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten eller motsvarande skrifter, insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar och arbetslivserfarenhet av relevans, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i tjänstevetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är därtill ett krav. Då doktoranden förväntas genomföra empiriska studier i svensk kontext är goda kunskaper i att läsa och skriva ett skandinaviskt språk meriterande. Ett begränsat urval av sökande kommer genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede. Därtill inbjuds ett urval av sökande till intervju.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan ska innehålla (ofullständiga ansökan kommer inte att beaktas):

1. ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,

2. ett kortfattat utkast till forskningsplan (reseach proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsproblem och forskningsområde, möjliga forskningsfrågor och metod/er,

3. en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,

4. examensbevis och betyg på svenska eller engelska,

5. examensarbeten på svenska eller engelska på magister- eller masternivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,

6. namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,

7. övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2432
Kontakt
  • Mattias Wengelin, 046222000
  • Anna Borg, 046-2220000
  • Katja Lindqvist, +4642356627
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-09-10

Tillbaka till lediga jobb