Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad. Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom beräkningsmatematik och numerisk analys, algebra, operatorteori och komplex analys, linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer,
differentialgeometri, dynamiska system, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Forskningen inom beräkningsmatematik och numerisk analys vid Matematikcentrum är inriktad på numeriska metoder för differentialekvationer. Vi söker en kandidat som kan bredda vår expertis inom beräkningsvetenskap i en modern riktning, företrädesvis med en koppling till statistik i bred mening. Exempel är osäkerhetskvantifiering, stokastiska differentialekvationer, modellreduktion, vetenskaplig maskininlärning eller anknytning till databaserade modeller.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning (särskilt relaterat till beräkningsmatematik och numerisk analys). Naturvetenskapliga vetenskapliga fakulteten håller på att starta två masterprogram i beräkningsvetenskap som den sökande förväntas bidra till. I undervisningen ingår handledning av examensarbetare och doktorander. Undervisningen uppgår till maximalt 60 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas bidra till forskargruppen inom numerisk analys och beräkningsmatematik, bl.a. genom forskningssamarbete och seminarieverksamhet. Den anställde förväntas också arbeta aktivt med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla inom- och tvärvetenskapligt samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå I anställningen (enligt HF 4 kap 4§).

För behörighet till denna tjänst krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i matematik eller numerisk analys eller har motsvarande kompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

 • Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom beräkningsmatematik.
 • Den sökande ska ha hög internationell nivå som forskare i förhållande till karriärlängd.
 • Den sökandes forskningsprofil ska ha anknytning till den befintliga forskningen kring numeriska metoder för differentialekvationer vid Matematikcentrum, men ska tillföra nya aspekter.
 • Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningserfarenhet.
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av att handleda examensarbetare.
 • Dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens är starkt meriterande.
 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete med andra ämnen är starkt meriterande.
 • Erfarenhet av kursutveckling och ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen är starkt meriterande.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3937
Kontakt
 • Anders Heyden, professor, 046-2228531,anders.heyden@math.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-09
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb