Lunds universitet, Kemiska institutionen N-fak

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Är du intresserad av att bli en del av ett forskarteam som utvecklar reaktiva organometalliska komplex såväl som sällsynta, instabila små molekyler? Skulle du vilja uppfinna syntetiska strategier där bindningsbildande reaktioner går i motsatt riktning jämfört med vad termodynamiken skulle förutsäga? Som doktorand i Reinholdt-gruppen kommer du att arbeta med lågvalenta övergångsmetaller och huvudgruppselement, utforska reaktiviteten hos elektrofila kvävefragment, samt fosforbaserade multipelbindningar. Du kommer att bygga expertis inom luftfri syntes, spektroskopi, elektronisk struktur och reaktionsmekanismer. Vetenskapsrådet och Centrum för Analys och Syntes (CAS) vid Lunds universitet finansierar tjänsten som sträcker sig över 4 år med start 1 april 2023 eller så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Dina huvudsakliga forskningsmål kommer att falla inom syntetisk organometallisk kemi. Du kommer att syntetisera reaktiva metallkomplex, formulera lämpliga liganddesigner för att kontrollera deras reaktivitet och elektroniska struktur, och uppfinna nya metoder för att framställa små molekyler som traditionellt skulle vara instabila och bara ha en flyktig existens. Specifika teman i din forskning kan inkludera, men är inte begränsade till, N2-funktionalisering, azidsyntes, isolering av tungatomiga analoger av N2 såsom NP och NAs, generering av molekyler med fosforbaserade trippelbindningar och aktivering av små molekyler.

Helst har du en bakgrund inom syntetisk oorganisk, metallorganisk eller organisk kemi och forskningsbaserad erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskaper inom spektroskopi, katalys och röntgenkristallografi. Vidare uppskattas ett innovativt förhållningssätt till kemi för tjänsten.

Om oss: Vi är nyetablerad organometallisk forskargrupp vid Lunds universitet, som består av BUL Anders Reinholdt och en annan doktorand. Vi ser fram emot att välkomna vår nästa medforskare! För ytterligare information, kontakta gärna Anders Reinholdt (anders.reinholdt@chem.lu.se).

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

Kunskaper i engelska i skrift och tal förväntas; goda kunskaper i svenska är meriterande men inget krav.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Tillsammans med de dokument som krävs för ansökan (följebrev, CV, utskrifter etc.) är vi tacksam om du skickar in en kort beskrivning av ett forskningsprojekt du tänker arbeta med i Reinholdt-gruppen (1 sida inklusive grafik och referenser). Denna disposition tjänar till att visa din vetenskapliga kreativitet! Din faktiska forskning kan ta en helt annan väg.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Inkludera en kort översikt av ett forskningsprojekt (se ovan, Bedömningsgrunder).


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 230401 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/153
Kontakt
  • Dr. Anders Reinholdt, anders.reinholdt@chem.lu.se, 046-2220000
  • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@kc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-03-05

Tillbaka till lediga jobb