Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik med olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen är inom området nanobioteknologi. Avdelningen är värd för ERC Synergy projektet ArtMotor (PI Heiner Linke), som handlar om framställning av artificiella molekylära motorer gjorda av protein, och detektion av deras rörelse. Målet är att få fram en molekylmotor som kan utnyttja kemisk energi för att förflytta sig på egen hand längs med ett spår.

Ansvarig för tjänsten är Prof. Heiner Linke vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och universitetslektor Peter Jönsson vid avdelningen för fysikalisk kemi. Heiner Linke har en lång erfarenhet inom utveckling av molekylära motorer och är huvudsökande för ERS Synergy projektet ArtMotor. Peter Jönsson är expert i högupplöst fluorescensmikroskopi och enmolekylstudier.

För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.nano.lu.se/heiner-linke, https://www.physchem.lu.se/people/seniors/joensson/, https://cordis.europa.eu/project/id/951375

Vi erbjuder 
Du kommer ingå i ett forskarlag inom NanoLund, ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder god karriärutveckling, en öppen och inkluderande forskningsmiljö med aktiv gemenskap bland doktorander och postdoktorer, samt tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning
ArtMotors mål är att designa, bygga och karakterisera konstgjorda, självgående proteinmotorer. Själva proteinerna utvecklas och tillhandahållas av våra samarbetspartners Birte Höcker (Universitet Bayreuth, Tyskland) och Paul Curmi (UNSW, Sydney, Australien). Vår roll i projektet är att understödja designprocessen samt att utföra enmolekylsexperiment som visar på proteinernas rörelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Du kommer att arbeta nära med en doktorand, och det finns således möjlighet att meritera sig som handledare. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Delprojektet i forskningen är att: 

 1. Utveckla fluorescensbaserade metoder för detektion av individuella motorsteg med nanometer-precision.
 2. Använda detta för att optimera och karaktärisera motorn då den går längs ett definierat DNA spår.

Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation samt bildanalys. 

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med övriga ArtMotor partners, Birte Höcker (Universitet Bayreuth, Tyskland) och Paul Curmi (UNSW, Sydney, Australien). Forskarutbyten med en eller båda av dessa grupper kan ingå i projektet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande erfarenhet av fluorescensmikroskopi.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter
Erfarenhet av arbete med:

 • Enmolekyl-fluorescensmikroskopi (Single-molecule fluorescence microcopy)
 • Kvantitativ analys av enmolekyldata (Quantitative analysis of single-molecule data)
 • Bildanalys (image analysis)
 • Biokemiska och molekylärbiologiska metoder för studier av enstaka proteinmolekyler eller nukleotider
 • Lipidbilager och/eller kolloidkemi
 • Nanostrukturerade ytor
 • DNA nanoteknologi

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopia av examensbevis för doktorsexamen, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/310
Kontakt
 • Heiner Linke, Professor, heiner.linke@ftf.lth.se, +46462224245
 • Gerda Rentschler, Grant Manager , gerda.rentschler@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-16
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb