Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. Forskningen i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Projekt

Detta doktorandprojekt kommer fokusera på karakterisering av nya cellulosabaserade förpackningslaminat som i framtiden skall ersätta nuvarande material bestående av aluminiumfolie och polymerskikt. Projektet kommer innefatta såväl experimentella mätningar som teoretisk modellering för att öka förståelsen för hur de olika skikten bidrar till det fulla laminatets mekaniska beteende. Doktorandprojektet är ett samarbete mellan avdelningen för Hållfasthetslära och Stora Enso.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna i forskningsprojektet innefattar mekanisk provning av cellulosa baserade fibermaterial, både som laminat och som enskilda skikt, samt teoretisk modellering. De fysiska mätningarna kommer omfatta standard labbtester med fullfälts deformationsmätningar (s.k. digital image correlation) och mätningar med röntgenbaserade metoder, t.ex. röntgentomografi. Inom ramen för den mekaniska provningen kommer doktoranden även utveckla nya provuppställningar samt algoritmer för analys av mätdata. Den teoretiska modelleringen kommer ta avstamp i de experimentella resultaten och fokusera på att korrekt beskriva samverkan mellan de olika skikten i ett förpackningslaminat.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har 

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i hållfasthetslära och materialvetenskap
 • Goda kunskaper inom programmering
 • Kunskaper inom materialmodellering och numeriska metoder såsom finita elementmetoden

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Intresse för mekanisk materialprovning
 • Intresse för röntgentekniker (t.ex. tomografi, SAXS, WAXS), avbildningsmetoder och bildanalys
 • Kunskaper inom kontinuummekanik
 • Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
 • Erfarenhet av datorprogrammering i Fortran, Matlab eller Python

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/509
Kontakt
 • Jonas Engqvist, jonas.engqvist@solid.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb