Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att arbeta inom forskargruppen Trafiksäkerhet och beteende (länk till gruppens webbplats: https://www.tos.lth.se/forskning/trafiksaekerhet/). Gruppen forskar på många ämnen relaterade till trafiksäkerhet, exempelvis policyutveckling, utvärdering av säkerhetsåtgärder, oskyddade trafikanter och automatiserade fordon. Gruppen använder innovativa metoder för att samla in trafikdata och göra säkerhetsutvärderingar, till exempel videoanalys, indirekta säkerhetsåtgärder, simulationer i virtual reality och utrustade cyklar. Gruppen är involverad i flertalet nationella och internationella aktiviteter kopplade till forskning och undervisning inom trafiksäkerhet.

Vi erbjuder en stöttande och vänlig miljö med många möjligheter till personlig utveckling. Våra kontor ligger på LTH campus i lokaler som renoverades 2017.

Ämnesbeskrivning

Doktorandtjänsten är kopplad till flera nationella projekt med fokus på den praktiska implementeringen av Nollvisionen och Safe System i en svensk kontext. Tjänsten kommer också att kopplas till Horizon Europe-projektet AfroSAFE (www.afrosafe-eu.africa), vars mål är att utforma ett så kallat Safe System till förhållandena i låg- och medelinkomstländer.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand kommer du att ansvara för alla led i forskningsprocessen: problemformulering, datainsamling, analys och framställning av resultat i form av vetenskapliga presentationer och vetenskapligt skrivande. Du kommer att handledas och stöttas av seniora kollegor, men att ta egna initiativ och eget ansvar förväntas och uppmuntras.

Du kommer ha möjlighet att bygga upp ett omfattande forskningsnätverk under dina studier, genom deltagande i konferenser, workshops och seminarier, såväl nationellt som internationellt. Du kommer i synnerhet utveckla nära arbete med Trafikverket, som kommer att vara mycket intresserade av dina resultat.

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Litteraturanalys av teori och praktik inom Safe System-paradigmet
 • Analys av aktörer och intressenter inom trafiksäkerhetsfältet, deras funktioner, ansvar och kontroll.
 • Praktiska studier i utvärdering av väginfrastruktur ur ett Nollvision-perspektiv, som exempelvis crash modification function (CMF) för säkra vägsidoområden och utformning av hållplatser för kollektivtrafik vid landsvägar med hög hastighet.
 • Komparativ analys av trafiksäkerhetsunderhåll i skandinaviska länder, samt låg- och medelinkomstländer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Du ska tala svenska eller ett annat skandinaviskt språk flytande, då det behövs för arbetsuppgifterna, t.ex. analysera interna dokument från Trafikverket och genomföra intervjuer i Sverige.
 • Du ska ha erfarenhet av att jobba med GIS.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Trafikverkets databaser, som NVDB, STRADA etc.
 • Vi ser det som meriterande om du har bekant med programmering och har förmåga att nära dig nya verktyg och programmeringsspråk om arbetet kräver det.
 • Vi ser det som meriterande om du har ett körkort som är giltigt i Sverige.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/797
Kontakt
 • Aliaksei Laureshyn, aliaksei.laureshyn@tft.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-16
Sista ansökningsdag 2023-04-05

Tillbaka till lediga jobb