Lunds universitet, Humaniora och Teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: Excellence Programme for Sustainable Development | Sustainability Forum (lu.se).

Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen som postdoktor i mänskliga rättigheter med inriktning mot vatten och hållbar utveckling (3 år) är placerad vid Avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen. Vid avdelningen ges kandidat-, master- och forskarutbildning. Vid institutionen finns 24 lektorer och professorer, ett 30-tal postdoktorala forskare och lika många doktorander. Det aktuella projektet syftar till att applicera ett människorättsperspektiv på frågor om tillgång till vatten på ett hållbart sätt i ett långsiktigt perspektiv. Fokus är en svensk kontext, men varken vatten eller mänskliga rättigheter kan begränsas till lokala, regionala eller nationella sammanhang, utan förutsätter internationella och globala utblickar. Mänskliga rättigheter är ett av fem profilområden vid Lunds universitet, vilket går att läsa mer om här.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I arbetsuppgifterna ingår i första hand att bedriva forskning inom ramen för LU4W och det handlar i det här postdoktorprojektet om att relatera ett människorättsperspektiv på integrerad vattenresursförvaltning. Du ska undersöka om och i så fall hur frågor om vattenresursförvaltning relateras till frågor om mänskliga rättigheter. I vilken mån används ett språkbruk och perspektiv från människorättssammanhang när vattenresurser behandlas i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang? Det handlar dels om att undersöka skriftliga dokument, men du ska också intervjua nyckelpersoner i lokala, regionala och nationella och i förekommande fall internationella sammanhang av relevans för projektet. Utifrån resultaten av denna forskning ska en undersökning och diskussion om “bästa-praktik” (best practice) föras som kan ligga till grund för vilken roll ett människorättsperspektiv kan spela i arbetet med att få till en framtida hållbar integrerad vattenresursförvaltning. Målsättningen ska vara att dessa perspektiv ska kunna användas inte bara på en internationell nivå, utan kanske främst på lokal och regional nivå.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med fem andra postdoktorer från fem andra fakulteter; samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, naturvetenskap och teknik. Projektet leds av sex seniora forskare från de olika medverkande fakulteterna. Arbetet innebär också att en del tid och engagemang kommer att ägnas åt de andra postdoktorernas arbete inom projektet. 

Du kommer att behöva resa en del i arbetet, även om merparten av projektet kommer att genomföras på Arbetsplatsen. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast tre månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast tre månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till avdelningsföreståndare Dan-Erik Andersson (för mailadress se universitetets hemsida: https://www.mrs.lu.se/person/DanErikAndersson/).
 • Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
 • Förmåga att hålla intervjuer och läsa juridiska dokument (förvaltningsdokument) på svenska.
 • Doktorsexamen i Mänskliga rättigheter eller annat närliggande ämne som är relevant för anställningen.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskning och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Meriterande för anställningen är

 • Dokumenterad egen forskning av relevans för forskningsprojektet Mänskliga rättigheter med inriktning mot vatten och hållbar utveckling (LU4W) är meriterande
 • Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska som visas genom publikationer, uppsatser eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att samverka med forskare från olika ämnesdiscipliner.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss. 

Så här söker du

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • personligt brev ska bifogas (1000-1500 ord)

Det personliga brevet ska innehålla en motivering till varför du söker den aktuella anställningen. Det ska framgå hur dina meriter sammanfaller med forskningsuppgifterna och hur du relaterar dessa till dina egna tidigare och framtida forskningsintressen. Du ska också beskriva dina förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.  

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1844
Kontakt
 • Prefekt Lina Sturfelt, https://www.mrs.lu.se/en/person/LinaSturfelt/
 • Avdelningsföreståndare Dan-Erik Andersson, https://www.mrs.lu.se/en/person/DanErikAndersson/
 • Rekryteringskoordinator Sofia Kvarnbo, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb