Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten ingår i en forskargrupp som undersöker mikrobiella aspekter av vattenkvalitet ur ett ekologiskt perspektiv. Vi är en internationell grupp som använder DNA-sekvensering och andra mikrobiella karakteriseringsmetoder för att beskriva och förstå processer i industriella vattensammanhang. Utöver detta specifika forskningsprojekt arbetar vi med mikrober i dricksvatten, badvatten och avloppsvatten samt de molekylära metoder som krävs för att analysera dessa mikrober.


Ämnesbeskrivning
Även om det finns många beskrivningar av mikrobiella samhällen i vattentekniska sammanhang, vet man lite om deras funktion och interaktion. Majoriteten av forskningsmaterialet har karaktäriserat bakterier i dessa system, både i vatten och biofilm. En förståelse för olika arters roller i dessa samhällen kan användas för att övervaka deras funktion och rörelse i realtid med hjälp av mikroskopi, flödescytometri och DNA-sekvensering. Detta kan i sin tur ge information till chefer och processingenjörer vid vattenbolag och industriella samarbetspartners om bästa praxis för vattenrening och övervakning.

Doktorandprojektet kommer att använda mikrobiella DNA-metoder och bioinformatisk hantering av stora datamängder för att utforska biofilter för dricksvattenproduktion. Syftet är att undersöka hur biofiltrens funktion kommer att anpassas till en framtid med klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi söker dig som är uppfinningsrik, nyfiken och noggrann med en stor ambition att lösa både lokala och globala problem. Du kommer att planera och genomföra provtagning av vattenmiljöer i fullskalig dricksvattenreningsproduktion och genomföra laboratorieexperiment inom mikrobiologi. Du kommer att hantera och sammanställa stora datamängder, inklusive metagenomik-data, med hjälp av olika programvaror. Du kommer att resa till olika provtagningsplatser samt till kurser och möten. Du tycker om att arbeta med olika discipliner och att utforska olika ämnen utanför dina specialkunskaper.

 

Detta doktorandprojekt är en del av forskarskolan AquaClim, som utgör en del av FORMAS strategiska agenda för forskning för transformativ och hållbar samhällsplanering. Det betyder att du kommer att ha ytterligare aktiviteter kopplade till denna forskarskola som omfattar kommunikation med intressenter och deltagande i interdisciplinära kurser utanför traditionella ingenjörssammanhang.

Arbetsuppgifterna innefattar (t.ex.)

 • Fältarbete med insamling av vatten och biofilm.
 • Analys av stora datamängder av metagenomiska och andra typer av data (t.ex. bilder, vattenkvalitet).
 • Sammanställning av presentationer och dokument baserade på forskningsresultat.
 • Vetenskapliga kommunikation inom forskarskolan AquaClim.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (biovetenskap), varav minst 15 högskolepoäng på avancerad samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av programmering, företrädesvis R eller Python.
 • Erfarenhet av molekylärbiologiskt och/eller mikrobiologiskt laboratoriearbete.
 • Erfarenhet av att arbeta med industriella samarbetspartners inom vattenteknik eller vattenrening, inklusive provtagning.
 • Färdigheter i avancerade mikroskopingstekniker och/eller flödescytometri, inklusive dataanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.


Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2027
Kontakt
 • Catherine Paul, catherine.paul@tvrl.lth.se, 046-2229110
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-08-01

Tillbaka till lediga jobb