Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Litteraturvetenskap tillhör samma enhet på institutionen Språk- och litteraturcentrum (SOL) som filmvetenskap, dramaturgi och Författarskolan. Litteraturvetenskap är ett av institutionens största ämnen med grundutbildning, utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning. Grundutbildningen består av ett kandidatprogram i litteraturvetenskap med arbetsmarknadsinriktning, fristående kurser samt masterprogrammet Litteratur, kultur, medier. Även kurser i barnlitteratur erbjuds från grund- till avancerad nivå. Kollegiets forskning omfattar studier i äldre, modern och nutida litteratur, komparativa studier i samarbete med språkämnen på SOL och andra lärosäten nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga samarbeten med ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Forskningsmiljön och seminarieverksamheten är livaktig och Centre for Scandinavian Studies bidrar med att skapa samarbeten inom forskning och utbildning med skandinavisk inriktning i Europa och USA.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination på samtliga nivåer i litteraturvetenskap och upp till kandidat- och avancerad nivå i barnlitteratur. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Egen forskning ingår (minst 20% av en heltid) samt aktivt deltagande i ämnets forskningsmiljö. Handledning av doktorander kan ingå. Ledningsuppdrag kommer att bli aktuellt, då dessa uppdrag ambulerar i kollegiet och i regel innehas under en treårsperiod. Anställningen kräver närvaro på arbetsplatsen i Lund.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, det vill säga litteraturvetenskap och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppfylls.
 • förmåga att kunna undervisa på svenska alternativt danska eller norska från anställningens första dag.

Bedömningsgrunder

 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet,, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning

 • Dokumenterad erfarenhet av kursutvecklingsuppdrag inom litteraturvetenskap,
 • dokumenterad erfarenhet av samverkan med litteratur- och kulturbranschen,
 • dokumenterad erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt samt söka och erhålla externa forskningsanslag,
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

I samband med anställningsförfarandet kan den som erbjuds anställning prövas för docentkompetens på vetenskaplig grund.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar. Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Villkor

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2058
Kontakt
 • Marianna Smaragdi, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi
 • Jeanette Lunde, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JeanetteLunde/
 • Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/CristineSarrimo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-06-29
Sista ansökningsdag 2023-10-12

Tillbaka till lediga jobb