Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen MR-fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonanstomografi (MRI), och har lång erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, funktionell aktivering och flöde i både frisk och sjuk vävnad.

Denna tjänst riktar sig mot att genomföra pre-klinisk MRI och olika sorters mikroskopi (ljus och röntgen) på prostatacancer för att utveckla biomarkörer som kan användas vid detektion och behandling av sjukdomen. Projektets syfte är att knyta samman informationen som man ser med dessa metoder.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning inom MR-fysikgruppen med utveckling av prostatacancerdiagnostik och behandlingsuppföljning i både klinisk och preklinisk miljö. Vi kommer att använda avancerad diffusions- och relaxations-MRI för att undersöka vävnadens mikrostruktur och generera parametrar som kan användas som kliniska biomarkörer. Arbetet genomförs i både människor och pre-kliniska modeller. Arbetet omfattar även kvalitativ och kvantitativ analys av ljusmikroskopi och skiktröntgen med mikrometer-upplösning (micro-CT). Betoning läggs på förmågan att arbeta tvärvetenskapligt (d.v.s. i samarbete med forskare, läkare och internationella partners) och självständigt (d.v.s. genom eget initiativ, strukturering och planering av nyskapande forskning). MR-fysikgruppen har ett stort internationellt samarbetsnätverk vilket gör att resor för planering och genomförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att uppmuntras.

Undervisning och handledning på avancerad nivå och forskarnivå kan ingå beroende på avdelningens behov.

Arbetsuppgifterna kan även innefatta:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Notera att man kan söka tjänsten innan man har sin examen. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • PhD i magnetresonansteknik, medicinsk strålningsfysik, eller motsvarande

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete vid Bruker MR-system
 • Erfarenhet av diffusionsviktad-MR
 • Erfarenhet av mikroskopi
 • Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av histologi

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Startdatum enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning eller curriculum vitae
 • Publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2334
Kontakt
 • Filip Szczepankiewicz, +4646178543
 • Helena Skönvall, HR-partner, helena.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-21
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb