Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

DNA-stabiliserad silvernanokluster har blivit framträdande på grund av sina fascinerande egenskaper, inklusive stark ljusabsorption och ljusemission. Dessa och andra egenskaper relativt enkelt kan modifieras genom att ändra i DNA sekvensen. Kombinationen av önskvärda egenskaper och avstämbarhet gör dem lämpliga för ett brett spektrum av applikationer från biosensing till nanofotonik. Överraskande nog är de fotofysiska egenskaperna hos dessa komplex fortfarande mycket dåligt förstådda, och vi strävar efter att avhjälpa denna brist. Vi kommer att använda avancerad tidsupplöst spektroskopi (och potentiellt mikroskopi) för att systematiskt studera dessa komplex i syfte att förstå deras grundläggande egenskaper. Den kunskap som vunnits, förutom att reda ut grundläggande fotofysik som beskriver elektronisk struktur och dynamik i denna klass av system, bör också göra det möjligt för oss att vägleda syntesen av framtida AgN-DNA för riktade applikationer. Syntesen av dessa komplex kommer att göras av våra medarbetare vid Köpenhamns universitet och spektroskopiska studier kommer att få hjälp av kvantkemiberäkningar av teorimedarbetare.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kandidaten kommer att behöva lära sig grundläggande teoretisk bakgrund och experimentell implementering av den tvådimensionella elektroniska spektroskopin (2DES). Projektet kommer att involvera vidareutveckling av den befintliga 2DES-installationen för att använda nyligen genererade bredbandspulser. Genom att använda 2DES-tekniken kommer de systematiskt utvalda DNA-mallade silvernanoklustren (AgN-DNA), syntetiserade och renade av våra syntessamarbetspartners, att undersökas. Data kommer att analyseras med de befintliga analysprogrammen. Huvudmålet är att förstå de grundläggande fotofysiska egenskaperna hos dessa fascinerande komplex. På lång sikt tänker projektet arrangera AgN-DNA i välkontrollerade mönster, till exempel genom att använda 3D-DNA-strukturer för att lägga grunden för nanofotoniska tillämpningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemisk Fysik uppfyller den som har:

Minst 120 högskolepoäng skall utgöras av kurser inom naturvetenskap eller teknik, exempelvis kemi eller fysik, där minst 30 högskolepoäng utgörs av examensarbete (eller
motsvarande) på avancerad nivå inom kemisk fysik, fysikalisk kemi eller närbesläktad inriktning. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Praktisk erfarenhet av ultrakorta pulslasrar och tidsupplöst spektroskopi. Grundläggande kunskaper i teorin om icke-linjär spektroskopi. Grundläggande kunskaper om komplex dataanalys. Programmeringskunskaper (till exempel Matlab, LabView eller Python).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2459
Kontakt
  • Donatas Zigmantas, rekryterande chef, donatas.zigmantas@chemphys.lu.se,+4646222473
  • Tyra Lundquister, HR-administratör, tyra.lundquister@kilu.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-07-01

Tillbaka till lediga jobb