Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen (100 %) avser undervisning inom det internationella masterprogrammet SUDes (Sustainable Urban Design).

 

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet handlar om undervisning och forskning som rör stadsplanering och utformning av urbana platser och miljöer. Utbildningen omfattar gestaltning i alla skalnivåer och i förhållande till plats och rumslig kontext, estetik och konstnärlighet, hållbar stadsutveckling, användning och samhälleliga förutsättningar. I ämnet ingår också förmedlingen av urban design via skisser, ritningar, modeller etc. samt de processer som leder fram till ett gestaltat förslag.

Det internationella masterprogrammet SUDes (Sustainable Urban Design) grundades 2007 och är idag en välrenommerad utbildning inom hållbar stadsbyggnad. I centrum för utbildningen står relationen mellan urban utformning och hållbar stadsutveckling. Studenterna arbetar i olika skalor, från detalj till region, och undervisningen bedrivs i form av projekt med stöd i teoretiska kurser, föreläsningar och seminarier.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på avancerad nivå, främst inom masterprogrammet SUDes.
 • Handledning av examensarbetare.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen.
 • Pedagogisk kompetensutveckling inom ramen för anställningen.
 • Kursplanering i samråd med kollegor.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske.

Övriga krav:

 • Avlagd arkitektexamen, landskapsarkitektexamen eller masterexamen i fysisk planering.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med arkitektonisk urban gestaltning efter examen.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Meriterande för anställningen är även:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i arkitektur och stadsbyggnad.
 • Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik.
 • Intresse och fallenhet för reflektion kring arkitektur och arkitektrollen.
 • Förtrogenhet med den arkitektoniska praktikens vanligt förekommande digitala verktyg och program.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100% med tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse. 

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2894
Kontakt
 • Lars-Henrik Ståhl, +46462227611
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb