Lunds universitet, Humaniora och teologi, Inst för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Lunds universitet ledigkungör härmed Einar Hansens professur i bok- och bibliotekshistoria med placering tills vidare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Ref nr: PA 2017/1276

Tillträdesdag: 1 mars 2018 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Monica Libell (+46 46 222 09 48; Monica.Libell@kultur.lu.se) och/eller professor Henrik Horstbøll (46 46 222 3142; Henrik.Horstboll@kultur.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (46 46-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Professuren är möjliggjord av en donation till Lunds universitet av Einar Hansens Allhemstiftelse. Anställningen är placerad vid Avdelningen för bokhistoria, som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Bokhistoria är det tvärvetenskapliga studiet av skapandet, förmedlandet, mottagandet, överlevnaden och omformandet av skriftlig kommunikation i materiell form från antiken till idag. Forskningsfältet inkluderar det historiska studiet av fysiska grafiska dokument och de tekniska och sociokulturella processer genom vilka dessa framställs, sprids, används och bevaras. Särskilt central är boken som historiskt föremål, dess form och funktion i skilda miljöer. Även bokförlagens och bokhandelns historia, den grafiska formgivningens historia, handskriftshistoria, läsningens historia, utvecklingen av tryckkulturer samt boksamlingars historia, såväl bibliotekens som större privata, ingår i forskningsfältet.

Professorn ska delta aktivt i alla delar av avdelningens verksamhet. Huvuduppgiften är att leda och utveckla forskningen i bok- och bibliotekshistoria. Därutöver ingår undervisning, handledning av doktorander, utbildningsadministration och utvecklingsarbete. Vid avdelningen bedrivs utbildning i bokhistoria på grundnivå upp till kandidatexamen samt forskarutbildning. Flertalet av de bokhistoriska kurserna erbjuds som online-kurser. Professorn förväntas även aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet samt att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet och fakulteten.

Avdelningen för bokhistoria är liten men ämnesområdet är stort och internationellt. Stor vikt läggs vid den sökandes ambition att på ett idérikt och professionellt sätt utnyttja ämnets utvecklingspotential lokalt, nationellt och internationellt. Denna ambition bör uttryckas i ansökan. Den sökande bör ha en god förståelse av ämnesområdets generella giltighet för de humanvetenskapliga ämnena.

Professuren i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet är den enda i Norden. Vi är därför särskilt intresserade av sökande med ett brett kontaktnät både nationellt och internationellt.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

• Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

• Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare.

• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.

• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet

• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är (i fallande ordning):

• visad god förmåga att söka och erhålla externa konkurrensutsatta forskningsmedel

• dokumenterad erfarenhet av forskningsledning

• god samarbetsförmåga i en mångvetenskaplig miljö samt erfarenhet av att samarbete med andra ämnen, gärna med något eller några av de ämnen som finns företrädda vid institutionen. Genomförda samarbeten ska vara dokumenterade.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1276
Kontakt
  • Monica Libell, prefekt, +46 46 222 09 48, Monica.Libell@kultur.lu.se
  • Henrik Horstbøll, professor, +46 46 222 31 42, Henrik.Horstboll@kultur.lu.se
  • Lena Kandefelt, personalansvarig, +46 46 222 7224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-09
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Retour aux postes vacants