Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i elektroteknik med inriktning mot elektronikkonstruktion, speciellt utveckling av en ny 3D-process för integrerade kretsar, och konstruktion av digital logik och lågeffektminnen i denna.

Forskningen är inriktad på området integrerad kretskonstruktion, med fokus på en ny processteknologi för tredimensionell (3D) sekventiell integration. Processen är framförallt avsedd för integrering av smarta sensorer.  Fördelen med en sekventiell 3D process är att man kan integrera mer funktionalitet i den tredje dimensionen. En annan fördel är att man kan ha olika halvledarteknologier i de olika lagren. Därmed är det möjligt att uppnå bättre prestanda och lägre effektförbrukning.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska undersöka konstruktionsmetoder för lågeffekt digitala grindar och logik ner till layoutnivå. Målet är att ta fram ett bibliotek med digitala byggblock med låg effektförbrukning, som kan användas för att syntetisera en enkel och extremt effektiv processor för smarta sensorer. Vidare ska doktoranden undersöka hur man kan realisera ett tredimensionellt minne.

Forskningen finansieras av ett H2020 EU-projekt (3D-MUSE), och det förväntas ett tätt samarbete med övriga projektpartners. Genom dessa finns det även möjlighet till europeiskt forskarutbyte.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper om 65nm och mindre transistorteknologier.
 • Inriktning mot konstruktion av digitala och analoga integrerade kretsar på layoutnivå.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete inom konstruktion av integrerade kretsar med fokus på layoutdesign.
 • Yrkeserfarenhet inom konstruktion av integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av CAD-system för integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av mätningar av integrerade kretsar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/979
Kontakt
 • Joachim Rodrigues, professor,, +46 46 222 48 68
Publicerat 2018-06-12
Sista ansökningsdag 2018-06-26

Retour aux postes vacants