Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen innebär en unik karriärmöjlighet, med avsikten att innehavaren ska kunna upprätta och utveckla en långsiktig forskningsverksamhet. Forskningen förväntas bidrar till de stora utmaningarna inom matematik för artificiell intelligens (AI) som både Lunds universitet och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) står inför. Till anställningen följer forskningsresurser omfattande postdoktorfinansiering under 5 år, en doktorand och projektrelaterade kostnader motsvarande 60 tkr/år.

Bakgrund

Artificiell intelligens har potential att bli 2000-talets stora tekniksprång med enorma möjligheter, men även stora utmaningar. WASP lanserar nu ett program för att utveckla matematiken inom AI, med målet att främja kompetensen inom AI i Sverige. Utlysningen är en del av detta program och syftar till att vidareutveckla forskningsmiljön kring maskininlärning vid Matematikcentrum, Lunds universitet. Anställningen kommer att placeras vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys.

Ämnesbeskrivning 

Det föreslagna forskningsområdet är numerisk optimering för storskalig maskininlärning med fokus på teori- och metodutveckling baserad på tidsberoende differentialekvationer. Forskningen förväntas generera ny matematisk analys för nästa generations optimeringsmetoder för maskininlärning, såväl som metoder och mjukvara för tvärvetenskapliga samarbeten inom AI.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning, men även undervisning.

 Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Skapa en ledande forskargrupp till gagn för AI forskning i Sverige.
 • Forskning inom ämnesområdet motsvarande minst 70%.
 • Handledning av examensarbetare, doktorander och postdoktorer.
 • Samverkan med andra WASP-noder, näringsliv och samhälle.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Dokumenterad expertis inom ämnesområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Förmåga att utveckla och genomföra forskning inom ämnesområdet.
 • Internationell forskningserfarenhet och potential att stärka matematik-relaterad AI forskning i Sverige.
 • Förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom Matematikcentrum samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan: 

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i numerisk analys

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1398
Kontakt
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-25
Sista ansökningsdag 2018-10-21

Retour aux postes vacants