Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

ScanOats är ett nyetablerat forskningscentrum i samverkan mellan akademi och industri och bedriver forskning om havre och havrebaserade produkter. Havre är en viktig gröda både för det svenska lantbruket och för livsmedelsindustrin. ScanOats är unikt genom att det täcker hela kedjan från grundforskning och växtförädling, över fältförsök, processning av näringskomponenterna, och kliniska hälsostudier.

Bakgrund
Projektet kommer att fokusera på arabinoxylanfibrer i havre. Diverse metoder för att kvantifiera arabinoxylan kommer att utvecklas, vår tillgängliga havregenomsekvens kommer att analyseras för arabinoxylanbiosyntes- och andra relaterade gener och vår muterade havrepopulation kommer att screenas för linjer med förändrade arabinoxylanhalter i kärnan. Specifika mutationer i linjer med förändrade arabinoxylanhalter kommer att kartläggas, mutationslinjer med höga arabinoxylanhalter kommer att genomsekvenseras och en molekylär analys av mekanismer bakom arabinoxylan biosyntes att utredas. På den tillämpade sidan förväntas havresorter med höga arabinoxylanhalter att fås fram.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med forskare i de övriga projekten inom ScanOats, med CropTailor, samt med ScanOats företagspartners Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden, samt även handledning av magisterprojekt och doktorander. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Kandidaten förväntas bidra till att söka ytterligare externa medel.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • En solid bakgrund i biokemi.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Goda kunskaper i fysiologi och genetik.
  • Praktisk erfarenhet av bioinformatik.
  • Tidigare erfarenhet av att arbete med havre och havrefiber.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1896
Kontakt
  • Olle Olsson, senior advisor, 0703-155363, olof.olsson@tbiokem.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-07-08

Retour aux postes vacants