Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för fastighetsvetenskap, Lunds Universitet söker en postdoktoral forskare för en tidsbegränsad tjänst, 2 års full finansiering. Fastighetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och den sökande förväntas ha en doktorsexamen i fastighetsvetenskap eller någon annan relaterad disciplin, exempelvis: Nationalekonomi (med fokus på fastighetsekonomi, regionalekonomi eller urbanekonomi), Ekonomisk geografi, Geografi, Juridik (fastighetsrätt), Sociologi eller fysisk planering.

Rekryteringen av en postdoktoral forskare är ett steg i en långsiktig strategi att bygga en forskningsplattform med ett brett fokus på markanvändning. Forskningsämnen kan exempelvis inkludera, bostadsmarknader, lokaliseringsval av företag och hushåll, regleringar som styr markanvändning, eller fysisk planering för hållbara samhällen.

Ämne

Fastighetsvetenskap

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning, självständigt och/eller tillsammans med andra forskare vid avdelningen och/eller vid andra lärosäten. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen tillåter fri forskning inom de områden (dvs inom ämnet fastighetsvetenskap), som den sökande själv intresserar sig för. Ansökan behöver därför innehålla en forskningsplan som beskriver den planerade forskningen som kandidaten vill bedriva.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Utöver vad som krävs av LTHs akademiska portfölj ska ansökan innehålla en forksningsplan som beskriver den planerade forskningen som kandidaten vill bedriva. Forskningsplanen ska inte vara längre än 2 sidor lång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2010
Kontakt
  • Fredrik Kopsch, avdelningschef, 046-2220122
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-09-01

Retour aux postes vacants