Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskarstudier i syntetisk organisk kemi. Forskningen är inriktad mot utveckling av kaskadreaktioner baserade på kopplade pericykliska reaktioner och omlagringsreaktioner samt applikation av produkterna från dessa reaktioner i övergångsmetallkatalys och naturproduktsyntes.

Forskargruppens websida: http://www.kilu.lu.se/cas/research/the-strand-group/

Kvalifikationer

Sökande bör ha en stark bakgrund i praktisk syntetisk organisk kemi. En magisterexamen (eller motsvarande) i organisk eller metallorganisk syntes är  ett krav.Ytterligare urvalskriterier inkluderar vetenskaplig potential samt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Ansökan: Bifoga (1) Personligt brev, (2) Akademiskt CV, (3) Kort sammanfattning av vetenskaplig erfarenhet (t.ex. examensarbete. Max 2 sidor, New Times Roman, 12pt). 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1867
Kontakt
  • Daniel Strand, +46462228123
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-23
Sista ansökningsdag 2019-06-20

Retour aux postes vacants