Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämnesbeskrivning
Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt. En långvarig forskningstradition vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi finns inom fältet ”cultural geography”, exempelvis forskning och utbildning inom landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi med fokus på ”cultural geography”, exempelvis landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi. Anställningen består till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling, en andel som kan utökas till 75% genom externa anslag. Återstoden av tjänsten består av undervisning och administration. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet i kulturgeografi med fokus på ”cultural geography”, också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi i bred bemärkelse.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningskriterier är en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet samt pedagogisk skicklighet. Ytterligare kvalifikationer är erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det finns särskilda skäl kan en del av den högskolepedagogiska utbildningen förläggas under första året av anställningen.

Bedömningsgrund
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf
samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf .

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens inriktning mot kulturgeografi med en specialisering i ”cultural geography”, exempelvis landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi är särskilt meriterande. Erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel är meriterande.

Ansökan
Ansökan skrivs på engelska. För att ansöka, följ instruktionerna för ansökningar och befordran vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve.pdf

Mer information om tillsättningsprocessen och regelverket som styr tillsättning finns på
https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3134
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, +46 46 222 8423
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-11-07

Retour aux postes vacants