Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid forskargruppen för experimentell demensforskning bedrivs forskning inom Alzheimer’s sjukdom. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området intraneuronal beta-amyloid. Gruppen leds av professor Gunnar Gouras och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning:

(https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/gunnar-gouras(7c842e31-dadd-41ae-89b3-1c162b585532).html)

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en postdoktor inom neurovetenskap, som har erfarenhet av forskning inom Alzheimers sjukdom.  Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

 Arbetsuppgifter

Som postdoc inom forskargruppen ansvarar du för primärcellskulturer, microskopi, dataanalys, presentation av forskningsdata. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen primärcellskultur, mikroskopering och dataanalys. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, bland annat konferansresor, presentation av forskningsresultat, kurser med mera.

 Kvalifikationer

Krav
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund: god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

-Doktorsexamen inom biomedicin inom de senaste 3 åren

-Kunskap inom Alzheimerfältet - kunskap om APP

-kunskap inom neurovetenskap, Calcium imaging i primärkultur, förberedande av primärkulturer

-Bildanalys

-Mikroskopi, HCS, Western Blot,Cellkultur, Molekylär Kloning

-hantering av virus

-presentationsfärdigheter, Statistik

-God engelska i skrift och tal

-Självständighet

-samarbetsförmåga

-planering

-att kunna lära ut metoder

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Meriterande

Meriterande för anställningen är god svenska och förmåga till populärvetenskaplig kommunikation i skrift och tal.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Övrigt

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3939
Kontakt
  • Gunnar Keppler Gouras, +46462220309
  • Marina Hultberg, Personalsamordnare, 046-2227761
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2019-12-19

Retour aux postes vacants