Lunds universitet, LTH, Vattenhallen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag 40 000 besökare per år som kommer från hela regionen. 120 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer.

Verksamheten består idag av 12 anställda, men har även ca 40 timanställda studenter som handleder besökarna. Vattenhallen finansieras till ca 60 % av LTH och Naturvetenskapliga fakulteten, ca 25 % av egna intäkter från avgifter på aktiviteter samt försäljning. Ungefär 15 % av verksamheten finansieras av externa medverkare från näringsliv, stiftelser, kommuner och Regionen.

Om "Vattenhallen - Campus Helsingborg"- projektet
Från och med våren 2020 kommer Vattenhallen även att driva verksamhet på Campus Helsingborg.  Till en början är detta ett pilotprojekt med fokus på programmeringsaktiviteter för högstadieelever, gymnasieelever samt lärare i befintliga lokaler på campus Helsingborg.  Det finns stark vilja från alla inblandade att söka medel för att utöka projektet framöver, men hur projektet kommer at vidgas mot andra teman och grupper är fortfarande oklart.

Uppdraget/arbetsuppgifter
Vi söker nu en självständig och utåtriktad pedagog som har lätt för att prata med och inspirera ungdomar.  Som pedagog inom projektet ’Vattenhallen – Campus Helsingborg’ kommer du:

 • att agera som källa för inspiration och allmänbildning för alla åldrar
 • att arbeta för att öka ungas intresse, självförtroende och nyfikenhet för vetenskap och utbildning
 • att verka för breddad rekrytering och utjämnad könsfördelning inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar
 • att synliggöra och medverka till förståelse för de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN har tagit fram

Anställningen kommer att ligga på 50-100% beroende på dina omständigheter och fortsatt finansiering inom projektet. 

Du kommer att anställas som pedagog/utbildningskoordinator och din huvudarbetsuppgift är att tillsammans med kollegor i Helsingborg och Lund planera, utveckla och utföra den pedagogiska verksamhet som Vattenhallen planerar att driva på Campus Helsingborg.  Med förankring i den verksamhet som redan finns i Lund kommer du att ansvara för det pedagogiska innehållet i verksamheten som utvecklas på Campus Helsingborg.  Till en början kommer fokus vara på högstadie- och gymnasieelever, men projektet kan komma att utvecklas och breddas framöver. 

Vattenhallen timanställer studenter från Lunds Universitet som guider och unga förebilder i verksamheten. Som pedagog arbetar du tillsammans med dessa studenter och handleder dem i arbetet med skolbesöken och allmänheten. Som pedagog kommer du att ha ansvar för att träna upp de studenter som kommer att timanställas i Helsingborg och försäkra pedagogisk kvalitet i deras arbete.

Du kommer att behöva dela upp din tid mellan två arbetsplatser.  Det är viktigt att du blir en del av arbetsgruppen på Vattenhallen i Lund samtidigt som du kommer att behöva ägna en del av din tid på plats i Helsingborg för att ta hand om verksamheten där.

Beroende på anställningsomfattningen kan du även förväntas arbeta inom Vattenhallens verksamhet i Lund där operativt arbete inriktas på skolbesök (förskola-gymnasieskola), besök av allmänheten samt annan utåtriktad verksamhet.

Pedagogerna i Vattenhallen är ett viktigt ansikte utåt och en ingångsport för lärare på alla stadier att få kontakt med Lunds universitet. Sannolikt förväntas du också bidra i Vattenhallens verksamhet med lärarfortbildning och praoverksamhet. Vattenhallens personal består av ca 12 anställda vilket innebär att alla måste vara beredda att hjälpas åt med arbetsuppgifter av vitt skilda slag.

Då Vattenhallen i Lund håller öppet helger och lov och ofta har events kvällstid kommer anställningen att innefatta visst helg- och kvällsarbete. 

Krav
För anställning krävs att du:

 • har lärarexamen eller motsvarande utbildning med pedagogisk inriktning i naturvetenskap och/eller teknik.
 • har minst ett par års erfarenhet som undervisande lärare i högskola, gymnasium eller grundskolans senare del, eller motsvarande erfarenhet av ungdomar från t ex museipedagogiskt arbete eller idrottsverksamhet.
 • har programmeringskunskap och datorvana samt lätt kan lära dig nya (enkla) programmerings- och scriptspråk.
 • är utåtriktad, självgående och har vilja att hitta nya pedagogiska former för att uppmuntra ungdomars nyfikenhet för vetenskap och utbildning.
 • har vana av att leda öppna samtal med barn och ungdomar.
 • har god förmåga att prioritera och en vilja att hantera en stor mängd olika typer av arbetsuppgifter eftersom arbetet periodvis är intensivt.
 • har en utvecklad organisationsförmåga.
 • har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Övriga meriter:
Det är meriterande om du dessutom:

 • har körkort.
 • har erfarenhet av att driva projekt samt arrangera event

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det pedagogiska, vetenskapliga och administrativa arbetet vid Vattenhallen i Lund samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningens omfattning kommer att ligga på 50-100%. Anställningen är tidsbegränsad om initialt sex månader, med förhoppning att vi kan förlänga och så småningom göra anställningen till en tillsvidareanställning. Du kommer vara placerad i Lund, men förväntas arbeta i Helsingborg ett par dagar per vecka.  I anställningen ingår visst helg- och kvällsarbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis eller motsvarande som du önskar åberopa. Vänligen besvara frågorna du får i samband med att du ansöker.

Anställningsform Contrat de durée déterminée 3 à 6 mois
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4145
Kontakt
 • Monica Almqvist, föreståndare Vattenhallen, +46462223346
Publicerat 2019-12-06
Sista ansökningsdag 2019-12-27

Retour aux postes vacants