Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten gäller en forskare under två års tid som ska arbeta inom det EU-finansierade projektet CROSSDRO (http://www.jpi-climate.eu/AXIS/Activities/crossdro) som syftar till analys av flerdimensionella effekter av torka på naturmiljö och samhälle. Analysen fokuserar effekterna av torka på vegetation och sker i samarbete med fyra internationella partners. Vid Lunds universitet fokuseras analys av satellitdata i två skalor: Europa och för utvalda dräneringsbassänger.

Arbetsuppgifterna innefattar forskning inom Fjärranalys, enligt följande: Forskaren ska arbeta med analys av tidsserier av fjärranalysdata (främst MODIS, Landsat, och Sentinel-2) för att studera effekter av torka på europeisk nivå och i högre detalj för utvalda dräneringsområden. Även data som avspeglar geografiska förhållanden (topografi, marktäcke), vädervariationer (nederbörd, temperatur, avdunstning) och samhälleliga förhållanden (infrastruktur, markanvändning) ingår för att skapa förklaringsmodeller för torkkänslighet, effekter och motståndskraft mot torka. Förändringar i dynamisk vegetationsrespons (fenologi, produktivitet) samt effekter på vattentillgång och kolbalans är viktiga komponenter.

Kvalifikationer

 • Grundläggande naturvetenskaplig eller teknisk universitetsutbildning med stort inslag av geomatik (GIS, fjärranalys, datoranalys)
 • Avlagd doktorsexamen med inriktning mot fjärranalys av vegetation.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift..

Kriterier för urval av sökande

kunskap och erfarenhet inom följande ämnen:

 • Optisk fjärranalys av vegetation, gärna med inriktning mot tidsserieanalys
 • Klimatologi / hydrologi / vattenresurslära
 • Växtbiologi / ekologi, gärna med inriktning mot biologisk produktivitet, t.ex. fenologi, kolupptag m.m.
 • Datorprogrammering
 • Dataanalys (statistik, numerisk analys, tidsserieanalys, m.m.)

Meriterande för anställningen

 • Erfarenhet av internationell publicering
 • Andra dokumenterade bevis på kommunikationsfärdighet
 • Erfarenhet av självständigt forskningsarbete, i form av postdoktorarbete eller projektledning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning under 2 år (100%), med önskat startdatum 2021-01-01.

Kontaktperson: Lars Eklundh 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3440
Kontakt
 • Lars Eklundh, professor , +46 46 222 96 55, lars.eklundh@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-26
Sista ansökningsdag 2020-11-09

Tillbaka till lediga jobb