Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskonst. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin.

Vi söker just nu doktorander för två projekt:

1) Learning in Networks: Structure, Dynamics, and Control  (2-3 doktorander)

Detta projekt, som finansieras av forskningsprogrammet WASP,  Wallenberg Autonomous Systems and Software Program är ett samarbete mellan LTH, KTH och Uppsala Universitet. Projektet ligger i skärningspunkten mellan nätverksdynamik, maskininlärning och reglerteknik. Projektet handlar om teoretiska frågeställningar som motiveras av viktiga tillämpningar inom telekommunikation, energisystem och socio-tekniska system. 

2) Analysis and synthesis of virtual batteries using distributed control (1 doktorand)
Detta projekt finansieras av ELLIIT, the Linköping – Lund Excellence Center in Information Technology. I storskaliga system, såsom elnät, finns ett stort behov av att distribuera implementering, analys och syntes av reglersystem. Detta projekt syftar till att bidra till den grundläggande teorin för sådana distribuerade system. Målet för denna teori är att möjliggöra design av skalbara styralgoritmer som låter befintliga komponenter (såsom värmepumpar och -pannor) efterlikna batterier, med syfte att förbättra stabilitet och prestanda i elnät med stor andel förnybara energikällor.

Låter detta intressant?

Då är du välkommen att söka en doktorandtjänst hos oss på Institutionen för reglerteknik. Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen varar fem år och består av tre huvuddelar:

 • forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
 • forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
 • undervisning (max 20%), inklusive labbhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande Reglerteknik allmän kurs (FRT010), samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God språklig analytisk förmåga.
 • Nyfikenhet på forskning och undervisning i allmänhet, och motivation för det specifika forskningsprojektet.
 • Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
 • Proaktivitet och personligt ledarskap.
 • Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom reglerteknik, systemteori, matematik och närliggande ämnen.
 2. Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg, intyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Vid bedömningen beaktas även god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens, bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier (Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.). Vid undervisning och institutionstjänstgöring förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Lägsta ingångslön är 32 200 kr per månad i 2021 års löneläge. Vi avser anställa 1-4 doktorander.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Kom ihåg att svara på urvalsfrågorna. De sökande som blir kallade till intervju kan också komma att få genomföra ett mindre test för att bedöma grundläggande kompetens. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/128
Kontakt
 • Anders Rantzer, +46462228778
 • Emma Tegling, +46462228787
 • Richard Pates, +46462229745
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-02-01
Sista ansökningsdag 2022-02-25

Tillbaka till lediga jobb