Department of Experimental Medical Science

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Bakgrund

Hauryliuks forskargrupp använder en kombination av mikrobiologiska, biokemiska, kryo-elektronmikroskopiska (cryo-EM) och genomik-metoder (Ribo-Seq, 5PSeq) till att studera proteinsyntes. En av forskningsinriktningarna i laboratoriet är studier av toxin-antitoxinsystem (TA) systems av bakterier och bakteriofager. Ett av de nya TA-toxinerna som upptäcktes i laboratoriet är så kallade toxSAS-enzymer som hämmar bakterietillväxt genom att producerar giftiga nukleotider (se vårt artikeln publicerad i PNAS [4]) eller modifierar tRNA (se vårt artikeln publicerad i Molecular Cell [5]). År 2020 fick vårt arbete forsknings projekt som sysslar med att upptäcka och karakterisera nya toxin-antitoxiner stöd av ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen se länk https://kaw.wallenberg.org/forskning/gas-och-broms-bakteriers-tillvaxt

Dessa studier av TA lägger grunden för att utveckla dem till nya biotekniska verktyg. Eftersom TAs utgör bakteriella försvarsmekanismer mot bakteriofager, är vår forskning viktig om vi vill övervinna de naturliga hinder för fagterapi för behandling av antibiotikaresistenta infektioner.

Vi söker en doktorand på heltid för att driva experimentell arbete inom vårt explorativa toxin-antitoxinforskningsprogram. I vår grupp strävar vi efter en stödjande, respektfull och stimulerande arbetsmiljö som främjar personlig och professionell utveckling för alla medarbetare. Hauryliuks forskargrupp är välutrustad och samarbetar med ledande forskargrupper från Europa och USA. Anställningen är på heltid 4 år med startdatum enligt överenskommelse.

Referenser

 1. Roghanian M. et al. Molecular Cell, 81(16), 3310-3322.e6 (2021)
 2. Crowe-McAuliffe C. et al. Nature Communications, 12(1):3577 (2021)
 3. Crowe-McAuliffe C. et al. Molecular Cell, 81(1):115-126.e7 (2021)
 4. Jimmy S. et al. Proc Natl Acad Sci U S A 117, 10500-10510, (2020)
 5. Kurata T. et al. Molecular Cell 81, 3160-3170 e3169, (2021)

Arbetsuppgifter

Projektet kommer att huvudsakligen fokusera på toxin-antitoxinsystem. TA-system som var förutsagda med hjälp av bioinformatikverktyg (t.ex. djupinlärning för strukturell förutsägelse som AlphaFold2) kommer att valideras experimentellt med hjälp av mikrobiologiska analyser. Deras toxicitetsmekanism kommer att undersökas med hjälp av mikrobiologiska och biokemiska metoder inklusive metabolisk isotopmärkning, biokemiska analyser, RNASeq/5Pseq och genetisk ’screening’ för suppressormutationer. Potentiella roller av nyupptäckta TA-system som försvarsmekanismer mot bakteriofager ska testas med experimentella bakteriofaginfektion av bakterier. Du kommer också̊ att ha möjligheter att vidga dina horisonter till andra molekylära system, t.ex. ribosom-associerade hjälparprotein involverade i proteinsyntes och antibiotikaresistens.

Du får möjlighet att delta och presentera ditt arbete på internationella möten.

Kvalifikationer

Behörighet:
En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för doktorandprogrammet om han eller hon:
• har fått en avancerad examen, eller
• har uppfyllt kraven för kurser omfattande minst 240 hp varav minst 60 högskolepoäng beviljades i den andra cykeln, eller
• har förvärvat väsentligen likvärdig kunskap på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Krav för anställningen är:
• Erfarenhet av molekylär mikrobiologi tekniker
• Erfarenhet av rekombinant DNA teknik
• Bakgrundsförståelse för och intresse för molekylärbiologi, biokemi och genetik
• Kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av arbete med bakteriofager
 • Erfarenhet av protein eller/och RNA biokemi eller/och strukturbiologi
 • Erfarenhet av biokemiska, Ribo-Seq eller cryo-EM analyser av proteinsyntes
 • Erfarenhet av biokemiska och mikrobiologiska analyser av toxin-antitoxin systems
 • Kodningskunskaper

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Inkludera i din ansökan:

1. Ett följebrev (max 1 sida) med följande avsnitt:

-Motivation: Förklara ditt intresse för projektet, motivation för att söka och vad du hoppas kunna lära dig.

-Behörighet och erfarenhet: Förklara hur du uppfyller behörighets- och kvalifikationskraven, beskriv din tidigare relevanta erfarenhet och beskriv hur du kommer att bidra till forskargruppen.

2. Ett fullständigt CV (max 2 sidor) med kontaktuppgifter för två referenser

3. Certifikat av kandidatexamen och magisterexamen

För mer information kontakta Vasili Hauryliuk vasili.hauryliuk@med.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/365
Kontakt
 • Vasili Hauryliuk, +460706090493
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-02-08
Sista ansökningsdag 2022-03-08

Tillbaka till lediga jobb