Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Maskinvetenskaper är av tvärvetenskaplig karaktär och har stor industriell tillämpbarhet. Aktuellt profilområde inom ämnet Maskinvetenskaper omfattar studier av produktionstekniska processer, maskiner, metoder och dess användning i verkstadstekniska tillverkningssystem. Forskningsområdet inkluderar bland annat studium av modeller som beskriver olika typer av tillverkningsprocesser som skärande bearbetning, plastisk formning, gjutning etc., samt övervakning, optimering, simulering och styrning av dessa processer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är multidisciplinära och innefattar bland annat hållbar bearbetning av aluminiumlegeringar med fokus på skärbarhet, verktyg och kvalitet. Vidare innefattar arbetsuppgifterna borrning av kolfiberkomposit och andra fiberbaserade kompositmaterial med avancerade verktygslösningar så som PCD och diamantbelagda verktyg. Även bearbetning av sandwichstrukturer (kolfiber, glasfiber, etc.) med aluminium- eller titanlegeringar är inkluderade. Vidare inkluderar arbetsuppgifterna modellering och simulering av dessa bearbetningsprocesser med fokus på skapandet av en deskriptiv och prediktiv modell. Slutligen innefattar även arbetet utvecklandet av en effektiv AI-lösning för obemannad (automatiserad) inspektion och analys av processresultat (kvalitet, toleranser, ytor, defekter, etc.).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskap uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller;
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i produktionsteknik.
 • Omfattande erfarenhet inom skärande bearbetning, genomfört examensarbete inom området är extra meriterande.
 • Erfarenhet av modellering och simulering av bearbetningsprocesser.
 • Industriell erfarenhet inom skärande bearbetning är meriterande.
 • Tidigare kurser eller på annat sätt erhållna kunskaper inom automation och artificiell intelligens är meriterande.
 • Förmåga att arbeta med informationsinsamling, analys och dokumentation kring det beskrivna området. 
 • Goda kunskaper i svenska  

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/935
Kontakt
 • Fredrik Schultheiss, Universitetslektor, fredrik.schultheiss@iprod.lth
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-05
Sista ansökningsdag 2022-05-24

Tillbaka till lediga jobb