Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Lunds universitet ledigkungör härmed två anställningar som universitetslektor i Svenska som främmande språk 100%, med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum. 

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till fyra studentgrupper. För det första ges nybörjar- och fortsättningskurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. För det fjärde ges kurser i svenska som uppdragsutbildning. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av nybörjarundervisningen ges inledningsvis på engelska.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår 70 % undervisning, minst 20 % för egen forskning och kompetens-utveckling samt 10 % för administration och samverkan. Undervisningen består primärt av kurser i svenska som främmande språk. Viss annan undervisning, t.ex. på lärarutbildningen och i svenska som andraspråk, kan förekomma. Distans-/ nätundervisning och campusundervisning förekommer. Campusundervisningen kan vara delvis förlagd till sen eftermiddagstid och kvällstid. Lektorerna förväntas delta i kursutvecklingsarbete och seminarieverksamhet, samt i samarbete med angränsande ämnen bygga upp och utveckla en forskningsmiljö i ämnet svenska som främmande språk med fokus på vuxen andraspråksinlärning, gärna med didaktisk inriktning. Forskningsmiljön i ämnet svenska som främmande språk kommer att ingå i ett större sammanhang på Språk- och Litteraturcentrum, dels i nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk, dels i forskning kring vuxen L2-inlärning som bedrivs t.ex. inom ramen för forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE).

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
 • förmåga att undervisa på svenska och engelska från anställningens första dag

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

 • doktorsexamen i ett för tjänsten relevant ämne, t.ex. svenska som andraspråk, svenska/nordiska språk, allmän språkvetenskap, fonetik, svenska med didaktisk inriktning, utbildningsvetenskap
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa på kurser av varierande karaktär och på olika nivåer inom området svenska som främmande språk
 • dokumenterad forskning om vuxnas andraspråksinlärning av svenska eller annan forskning relevant för tjänsten
 • god förmåga att i planeringen av den egna framtida forskningen visa hur denna framöver kan bidra till att initiera, bygga upp och utveckla en forskningsmiljö i svenska som främmande språk
 • dokumenterad god samarbets- och initiativförmåga
 • dokumenterad erfarenhet av planering, utveckling, koordinering och undervisning på distans- och nätkurser
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning
 • avslutad lärarutbildning

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. Sökande uppmanas att bifoga en forskningsplan max. 2 sidor till sin ansökan.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2153
Kontakt
 • Lena Larsson, Studierektor, https://www.ht.lu.se/person/LenaLarsson
 • Sofia Kvarnbo, sofia.kvarnbo@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-10-04

Tillbaka till lediga jobb