Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vilka är vi?

Institutionen för Energivetenskaper bedriver forskning med bredd och djup kring fenomen, mekanismer, komponenter, processer och system med relevans för energiområdet. Forskningen bygger på modellering, simulering och experimentella studier, exempelvis inom fordonsområdet. Fordonsforskningen i Lund omfattar mer än 50 forskare inom olika energirelaterade områden

Projektbeskrivning

Projektet är inriktat mot bränslecellssystem för tunga lastbilar. Bränsleceller drivna med förnybar vätgas har förutsättningar att kombinera energieffektivitet och klimatneutralitet med nollutsläpp av skadliga ämnen, speciellt i fordon som är för tunga för ren batteridrift. För att bränslecellen ska fungera väl i fordonet krävs en optimal samverkan med komponenter som luftkompressor, turbin, luftfuktare och luftkylare. Projektet syftar till att utveckla en modell av bränslecellssystemet som inkluderar dessa komponenter. Modellen ska implementeras i en fordonsmodell som sedan används för att optimera systemkoncept. Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med Volvo och Linköpings universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Då projektet sträcker sig över flera ämnesområden söker vi dig som stimuleras av att utveckla nya kunskaper, vill arbeta brett med systemperspektiv och är intresserad av fordon. Du bör också ha intresse och erfarenhet av programmering. Som doktorand arbetar du under stort eget ansvar, med tillgång till handledare med kunskap inom relevanta ämnesområden. Under forskarutbildningen bygger du upp efterfrågad kompetens, inte bara inom ditt forskningsämne utan också inom projektledning, vetenskaplig metodik och andra generella färdigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Relevant kunskap om termo- och fluiddynamik.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av programmering, speciellt i Matlab / Simulink.
 • Grundläggande kunskap om processer i bränsleceller, till exempel elektrokemi.
 • Kunskap om ellära.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2656
Kontakt
 • Öivind Andersson, +46462228525
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-19
Sista ansökningsdag 2022-09-09

Tillbaka till lediga jobb