Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Mikroplastpartiklar utgör ett stort potentiellt hot för människors hälsa och miljön. Partiklarna finns i slam från avloppsvattenrening, biogödsel och kompost - restprodukter som används utbrett som gödslingsmedel och jordförbättring i lantbruket. Partiklarna avlägsnas inte från materialkretsloppen och kan ackumuleras i miljön. Trots det saknas det idag verifierade, resurseffektiva metoder för att kvantifiera mikroplastpartiklar i restprodukterna, särskilt avseende de som är små; mindre än 50 respektive 20 µm. Det saknas förutsättningar för forskare, producenter och myndigheter att lättare kunna bedöma riskerna med mikroplastpartiklar vid återvinning av restprodukterna. 

Vi söker en person som kan arbeta i ett nystartat forskningsprojekt om mikroplastanalyser i biogödsel, en mycket använd restprodukt i jordbruk. Syftet är att tydligt förbättra, utveckla mikroplastanalyser med en helt ny spektroskopimetod, kallad O-PTIR, och snabba på analysen med hjälp av artificiell intelligens (machine learning). I konkurrens med tidigare prövade analysmetoder siktar vi på att ta fram ett tillförlitligt och resurssnålt analysförfarande för att kvantifiera olika mikroplastpolymerer och -storlekar i kompost och biogödsel.

Målet är att resultaten direkt bidrar till förbättring av mätning och övervakning av mikroplastföroreningar i organiska restprodukter i stort, inte bara biogödsel. Världen över använts slam från avloppsvattenrening, kompost och stallgödsel som innehåller mikroplastpartiklar.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av fältarbete, laborativt arbete, (statistisk) dataanalys och författande av vetenskapliga artiklar. Fältarbetet inkluderar provtagning av biogödsel och möjligen slam. Laboratorieanalyserna fokuserar på att utveckla och validera metoder för provupparbetning och extrahering av mikroplaster och analys med tre olika spektroskopiska metoder (FT-IR, Raman- och O-PTIR). Dataanalysen omfattar statistisk utvärdering och undersökning av möjligheter att använda sig av AI-metoder för att snabb på och förbättra bildanalysen som är del av ovanstående spektroskopiska metodernas analysresultat. Arbetet ska resultera i flertal vetenskapliga publikationer på engelska samt en slutrapport till finansiärerna. Medförfattandet av dessa ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Krav

 • Doktorsexamen, eller likvärdig utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ämnesområdet.
 • Dokumenterad erfarenhet av spektroskopiska analystekniker, särskilt FT-IR och Raman.
 • Dokumenterad erfarenhet av provberedning inför kemisk analys
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, gärna över traditionella ämnesgränser.
 • Mycket god förmåga att skriva vetenskaplig text.

Meriterande 

 • Dokumenterad erfarenhet av spektroskopiska analyser av miljöprover, särskilt med avseende på mikroplastpartiklar
 • Dokumenterad erfarenhet av provberedning inför spektroskopisk analys
 • Kunskaper om riskbedömning av mikroplastpartiklar i miljön, särskilt markmiljö
 • Erfarenhet från fältarbete inom provtagning av mikroplastpartiklar
 • Kunskap om polymerer och deras kemi och spektroskopiska egenskaper
 • Erfarenhet av AI-metoder för bildanalyser
 • Mycket goda kunskaper i svenska, särskilt i skrift

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom miljökemi, spektroskopi och miljövetenskap men även andra för projektet relevanta ämnesområden.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4142
Kontakt
 • Martijn van Praag, adjunct senior lecturer, +46462224780,martijn.van_praagh@cec.lu.se
 • Maria Hansson, senior lecturer, +46462224628,maria.hansson@cec.lu.se
 • Milda Pucetaite, researcher, +46762545600,milda.pucetaite@biol.lu.se
 • Carl Troein, researcher, +46462223003,carl@thep.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-21
Sista ansökningsdag 2023-02-01

Tillbaka till lediga jobb