Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.

Halvledande nanotrådar är ett speciellt starkt forskningsområde vid avdelningen. Forskning bedrivs både inom växt och grundläggande karakterisering av nanotrådar, och de används även i olika devices, liksom i experiment inom till exempel kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar bedrivs i tätt samarbete med de experimentella aktiviteterna. Den här tjänsten baseras på ett nära samarbete med Center for Quantum Devices (QDev) vid Köpenhamns Universitet.

För mer information, se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se, www.qdev.nbi.ku.dk/

Arbetsuppgifter

Den här tjänsten är inom teoretisk kondenserade materiens fysik och fokuserar på ny fysik i hybridstrukturer som kombinerar supraledande och halvledande material. Studierna kan inkludera till exempel kvanttransport, topologiska supraledare och nya sätt att implementera, kontrollera och koppla kvantbitar. Tjänsten är en del av ett forskningsprogram finansierat av ett ERC Synergy grant som involverar experimentella och teoretiska projekt i nära samarbete. Det ger en unik möjlighet att delta i ett kreativt projekt där teori och experiment tillsammans utforskar ny fysik. Projektet genomförs i nära samarbete med forskargrupper vid det närliggande (1 timme med tåg) Center for Quantum Devices vid Niels Bohr institutet, Köpenhamns universitet.

De experimentella grupperna leds av Charles Marcus och Ferdinand Kuemmeth, de teoretiska grupperna leds av Karsten Flensberg och Martin Leijnse.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Grundexamen bör inkludera kurser inom teoretisk fysik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik.
 • Förmåga och erfarenhet av att arbeta teoretiskt/matematiskt kommer att vara väsentlig, och kurser inom avancerad kvantmekanik för kondenserad materia är av stort värde.
 • Erfarenhet av programmering och numeriskt arbete är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor i samband med att ansökan skickas in.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/446
Kontakt
 • Martin Leijnse, Professor, +46703571138,martin.leijnse@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-03-29

Tillbaka till lediga jobb