Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för astrofysik vid Fysiska institutionen vid Lunds universitet inbjuder sökande till en postdoktoral tjänst inom området exoplaneter och planetbildning. Vi söker kandidater med bakgrund inom observation eller modellering av exoplaneter och/eller proto-planetära diskar, för att utföra oberoende forskning i samarbete med exoplanet- och planetbildningsgrupperna vid avdelningen. Anställningen är inledningsvis på två år. Förväntat startdatum är under hösten/vintern 2023-2024, men senast den 1 mars 2024.

Astrofysik vid avdelningen för astrofysik omfattar vidare galaxbildning, galaktisk dynamik och utveckling, stjärnbildning och dynamik, högenergiastrofysik och stjärnevolution. Vi har starka kopplingar till kommande instrumentering, inklusive Gaia, 4MOST, CHEOPS, PLATO, LISA och ELT-instrumentering (ANDES och MOSAIC).

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktoral tjänst är att bedriva forskning.
Postdoktorn kommer att arbeta i samarbete med Dr. Jens Hoeijmakers, chef för exoplanetatmosfärsgruppen i Lund, samt Prof. Dr. Anders Johansen vid Köpenhamns universitet, chef för planetbildningsgruppen. Postdoktorn kommer att arbeta med ett forskningstema i anslutning till det pågående arbetet i dessa grupper, inklusive högupplöst spektroskopi av extrasolära planeters atmosfärer, modellering av atmosfären, relationer mellan dagens observabler och den proto-planetära skivan, unga direkt avbildade planeter, och/eller atmosfärisk flykt och plasmafenomen.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer också att aktivt söka extern forskningsfinansiering och hjälpa till med mindre administrativa uppgifter i samband med driften av forskargruppen som inkluderar doktorander och grundutbildningsstudenter.

Kvalifikationer

Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda, dokumenterade programmeringskunskaper, företrädesvis i Python.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av att utföra observationer av exoplaneter eller spektroskopiska observationer
 • Erfarenhet av tillämpning av teorier eller modeller för planetbildning
 • Erfarenhet av utveckling av modeller för exoplanetatmosfärer
 • Erfarenhet av att erhålla finansiering eller teleskoptid i konkurrensutsatta ansökningar
 • Erfarenhet av genomförande av markbaserade eller rymdbaserade observationsprogram
 • Förkärlek för öppen programvaruutveckling

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning av god kvalitet i enlighet med ovanstående kvalifikationskrav.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev som innehåller en kort, berättande introduktion om dig själv, din forskning och din motivation för att söka denna tjänst (max en sida),
 • en meritförteckning/CV, som inte ska innehålla foto eller hänvisningar till kön (t.ex. ersätta förnamn med initialer), ålder, ursprungsland eller medborgarskap,
 • en förteckning över publikationer,
 • en allmän beskrivning av tidigare forskning (max två sidor),
 • en föreslagen plan för forskningsprojektet och en vision för framtida forskning (max två sidor),
 • kontaktuppgifter till minst två referenser,
 • en kopia av examensbeviset för doktorsexamen om detta redan finns.

Referensbrev kommer inte att begäras in och kommer inte att bedömas under den inledande bedömningen av ansökningar. De referenspersoner som anges i ansökan kommer endast att kontaktas för sökande som kallas till intervju.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse; dock senast 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1514
Kontakt
 • Jens Hoeijmakers, +46462221606
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-13

Tillbaka till lediga jobb