Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella Miljöinstitutet är en internationell enhet inom Lunds universitet med ca 50 medarbetare från mer än 15 länder. Vi driver två internationella mastersprogram med studenter från hela världen och samarbetar med andra forskare i nationella såväl som internationella forskningsprojekt.

Ämnesbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt team inom Horisont Europas forsknings- och innovationsprogram NATURESCAPES: Naturbaserade lösningar för klimattåliga, naturpositiva och socialt rättvisa samhällen i olika landskap. Programmet leds av Utrecht University och omfattar 10 partners från nio länder.

Naturbaserade lösningar (NBS) är insatser som är utformade för att använda naturens egenskaper för att hantera flera hållbarhetsutmaningar och bidra till biologisk mångfald. Trots deras växande popularitet saknar vi en förståelse för de synergier och avvägningar som flera NBS innebär och även vem som berörs och under vilka förhållanden. Utmaningarna med att tillämpa NBS är fortfarande stora. Vi behöver också förstå hur NBS kan stödja transformativa förändringar i verkligheten. Genom att ta steget från enskilda NBS till hela naturlandskap bestående av många NBS kommer projektet att öka förståelsen av de synergier och avvägningar som NBS kan innebära. Naturlandskap ("naturescape") är resultatet av många NBS i ett landskap, vars karaktärsdrag påverkas av åtgärderna och likaså av samspelen mellan ekologiska och samhälleliga faktorer.

NATURESCAPES-programmet syftar till att 1) främja kunskap genom nya metoder för att utvärdera synergier och avvägningar av NBS på en landskapsnivå i fråga om klimat, biologisk mångfald och samhällen; 2) utvärdera sociopolitiska förhållanden och dynamik i tillämpningen av NBS för att identifiera de värden, visioner, styrning, finansiering och engagemang som behövs för att stödja effektiva och rättvisa naturlandskap; och 3) möjliggöra den transformativa potentialen hos NBS genom att undersöka, utveckla och pröva olika teorier om förändring, interventioner och utbildning utformade för att hantera systemiska, strukturella och kapacitetsbegränsningar.

Doktoranden kommer att bidra till forskningen om kartläggning, förståelse och möjliggörande av samstyrnings- och samfinansieringsarrangemang som kan stödja transformativa naturlandskap i förhållanden med socioekonomiska utmaningar, ojämlikhet och risker. Arbetet kommer att bygga på omfattande fallstudiedata från naturlandskap i Europa, Latinamerika och Karibien samt USA, som representerar sårbara samhällen och regioner till exempel tidigare industrialiserade områden, låginkomstområden, avlägsna eller katastrofdrabbade områden såsom de i behov av stöd efter Covid 19. Doktoranden kommer också att bidra till aktiviteter för kommunikation och påverkan under hela projektet.

 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som en del av NATURESCAPES-projektet ingår att bedriva högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer till samhällsaktörer, stödja utvecklingen av användarorienterade resultat samt organisera och delta i projektrelaterade evenemang tillsammans med andra projektpartners vid IIIEE och utanför.

Doktorandens specifika uppgifter omfattar följande:

 • genomföra en litteraturgenomgång av samstyrnings-/samfinansieringsarrangemang för transformativa naturlandskap
 • utveckla en analytisk ram för de nyckelfaktorer som främjar sådana arrangemang;
 • genomföra fallstudier av naturlandskap i Cartagena och Lima (inklusive insamling av fältdata och rapportskrivning) för att förstå hur, varför och under vilka förhållanden naturlandskap utvecklas, vilka aktörer som är involverade på vilket sätt och i vilken utsträckning naturlandskap ger effektiva och rättvisa resultat för vem;
 • bidra till den jämförande rapporten om de sociopolitiska förhållandena och dynamiken i genomförandet av naturlandskap;
 • bidra till projektrapporten om implementering av naturescapes i olika sociopolitiska förhållanden;
 • tillsammans med andra teammedlemmar föra strukturerade dialoger med Världsnaturfonden (WWF) och The Nature Conservancy (TNC) om transformativ information till allmänheten;
 • stödja utvecklingen av användarorienterade resultat, inklusive snapshot-guider, en projektpodcast, kortfilmer, material för We Love Cities-kampanjen av WWF och annat.
 • bidra till spridning av forskningsresultat över hela världen med sammanställt material som lämpar sig för en öppen onlinekurs.

I tjänsten ingår aktivt samarbete och samskapande av kunskap med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive kunskapsinstitut, internationella nätverk, kommuner, beslutsfattare, företag, icke-statliga organisationer, samhällsgrupper och medborgare.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav för för doktorsexamen i hållbar styrning av naturlandskap i städer uppfyller den som har:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • en masterexamen inom ett relevant, helst tvärvetenskapligt, område (till exempel hållbarhetsstudier med nära koppling till styrning, ledning, innovation, institutionella och/eller organisatoriska studier).
 • en examen eller har gått en kurs i hållbarhet eller miljömanagement/ miljöpolitik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad förmåga att identifiera och motivera forskningsbehov, formulera forskningsproblem, forskningsmål och forskningsfrågor;
 • Dokumenterad erfarenhet av att analysera naturbaserade lösningar och/eller andra former av (hållbara) innovationer i urbana sammanhang, baserat på teorier och/eller metoder från samhällsvetenskap;
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturstudier;
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och analysera djupintervjuer;
 • Dokumenterad erfarenhet av att studera eller arbeta internationellt;
 • Dokumenterad erfarenhet av att studera eller arbeta i tvärvetenskapliga miljöer;
 • Dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med andra (inklusive samhällsaktörer);
 • God kommunikationsförmåga och interkulturell kompetens;
 • Dokumenterad erfarenhet av att organisera workshops, konferenser, studiebesök eller andra evenemang;
 • Dokumenterad erfarenhet av att (med)författa akademiska publikationer är en fördel.
 • Kunskaper i spanska är också en fördel.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan måste innehålla följande:

 • Ett personligt brev där du anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen, utbildningsbakgrund och erfarenhet (högst 2 sidor).
 • En forskningsplan (max 2-3 sidor) med fokus på hållbar stadsförvaltning av naturlandskap. Den ska innehålla en formulering av ett forskningsproblem, forskningsmål och forskningsfrågor, samt en kort översikt över forskningsdesign och metoder.
 • CV (högst 2 sidor).
 • En relevant uppsats (master- och/eller kandidatuppsats).
 • Examensbevis för masterexamen inklusive betygsavskrifter eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2744
Kontakt
 • Yuliya Voytenko Palgan, yuliya.voytenko_palgan@iiiee.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-09-25

Tillbaka till lediga jobb