Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom harmonisk analys, operatorteori och komplex analys, partiella differentialekvationer, dynamiska system, differentialgeometri, algebra, beräkningsmatematik och numerisk analys, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Forskningen inom harmonisk analys och operatorteori vid institutionen är särskilt inriktad mot operatorer på rum av analytiska funktioner, inklusive fallen med vektorvärda och multiparameter-rum av analytiska funktioner, Hillbertrum med reproducerande kärnor, osäkerhetsprinciper, viktade olikheter, samt tillämpningar inom reglerteori för oändligdimensionella linjära system.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak följande delar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Kommunikation kring forskning.
 • I arbetsuppgifterna ingår även kompetensutveckling och viss administration.
 • Det kan även ingå administrativa arbetsuppgifter i form av studievägledning beroende på intresse och kvalifikationer hos befattningsinnehavaren.

Den anställde förväntas bidra till forskargruppen i harmonisk analys, komplex analys och operatorteori, bl.a. genom samarbeten och seminarieverksamhet.

Initialt uppgår undervisningen till maximalt 30%. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Specifikt för denna anställning krävs doktorsexamen i matematik.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Mer specifikt kommer följande punkter att bedömas:

 • Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom harmonisk analys och operatorteori med tillämpningar.
 • Den sökande ska ha hög internationell nivå som forskare i förhållande till karriärlängd styrkt av publikationer i vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet.
 • Den sökande ska ha för ämnet relevant postdoktoral erfarenhet.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå.
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
 • Dokumenterad förmåga att erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare är starkt meriterande.
 • Erfarenhet av att leda och utveckla kurser är meriterande. Ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen är också meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen.

Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare ska utgöras av:

 1. God nationell och internationell nivå som forskare
  Sökande bedriver forskning av hög kvalité som är nationellt och internationellt uppmärksammad.
  Sökande bedriver forskning med en tydlig, självständig forskningsprofil.
 2. God pedagogisk förmåga
  Sökande har goda ämneskunskaper och kan omsätta dessa i den pedagogiska praktiken.
  Sökande har goda pedagogiska färdigheter och visar förmåga till att utveckla undervisning inom ämnesområdet.
  Sökande har ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.
  Sökande har högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller motsvarande
 3. Förmåga att delta i handledning av doktorander
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga att handleda doktorander.
  Sökande har ett reflekterande förhållningssätt till doktorandhandledning.
  Sökande har en handledarutbildning omfattande minst två veckor eller motsvarande. 
 4.  Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. 
 5.  Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga till akademiskt ledarskap. 

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast sex månader innan anställning som biträdande universitetslektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett karriärprogram för biträdande universitetslektorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2775
Kontakt
 • Erik Wahlén, avdelningsföreståndare, 046-2228143,erik.wahlen@math.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-21
Sista ansökningsdag 2023-11-02

Tillbaka till lediga jobb