Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen är placerad vid geologiska institutionen i ett projekt med fokus på den kemiska utvecklingen av Vintergatan och närbelägna dvärggalaxer. I projektet planeras för att utveckla och använda modeller av kemisk utveckling för att tolka data från stora spektroskopiska genommönstringar. Huvudmålet med projektet är att använda grundämneshalter som mäts upp i stjärnor i Vintergatan och närbelägna dvärggalaxer för att rekonstruera hur Vintergatan bildats genom sammanslagning av mindre galaxer. För den som önskar kommer det också att finnas möjligheter att arbeta med analys av stjärnspektra.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom projektet. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att arbeta i första hand med verktyget VICE, en kemisk utvecklingsmodell för galaxer (https://pypi.org/project/vice/). Träning i att använda VICE kommer att erbjudas inom ramen för anställningen varför det inte är nödvändigt att ha kunskap om verktyget innan anställningens start.

Den anställde kan delta i 4MOST-projektet (https://www.4most.eu) och genom samarbeten i WEAVE och SDSS-V projekten. Den anställde kan även arbeta upp till 20% av tiden inom 4MOST projektets arbetsgrupper.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna medel från externa finansiärer.

Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Utveckla egen kunskap kring modeller av kemisk utveckling för att förstå galaxbildning och utveckling.
 • Ta fram modeller m h a VICE som visar hur Vintergatan har bildats.
 • Tolka stora data set för stjärnor med målet att förstå hur Vintergatan bildades speciellt med fokus på hur dess massa byggts upp.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samarbeta inom forskargruppen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandlingens innehåll väsentligen fokuserar på studiet av Vintergatan, dess stjärnor och galaxbildning.
 • God förmåga att genomföra högkvalitativ forskning.
 • Den anställde kan vara specialiserad inom teori/modellering eller observationer.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning vid Lunds universitet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att tolka stjärnpopulationerna i Vintergatan och dvärggalaxer i termer av galaxutveckling.
 • Kunskap om kemiska utvecklingsmodeller för galaxer.
 • Erfarenhet av spektralanalys av stjärnor. Kunskaper i programmering i python är meriterande.
 • Erfarenhet att jobba i stora spektroskopiska genommönstringar.
 • Erfarenhet av att jobba med data från stora spektroskopiska genomönstringar.
 • Det är meriterande att ha goda kunskaper i statistik och dess tillämpningar inom området.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år. Anställningen är en heltidsanställning. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR/S, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och skall, i en sammanhållen PDF-fil, innehålla:

 • Följebrev
 • Meritförteckning/CV inklusive fullständig publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Om sökande ännu inte har erhållit en doktorsexamen inkluderas dokument som styrker att en sådan examen förväntas ha erhållits vid starten av anställningen.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 2024-01-01 men inte senare än 2024-09-01, varaktighet 3 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2817
Kontakt
 • Diane Feuillet, forskare, 0462227293,diane.feuillet@geol.lu.se
 • Tina Olsson, HR-partner, +46462224853,tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-08
Sista ansökningsdag 2023-10-27

Tillbaka till lediga jobb