Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
T-celler, som är en typ av vita blodkroppar, är en viktig del av vårt immunförsvar. När vi blir förkylda är det T-celler som aktiveras och kommer till vår hjälp och de spelar också en nyckelroll inom bl.a immunterapi för att bekämpa cancer och för funktionen hos vaccin. Aktiveringen av T-celler styrs huvudsakligen av växelverkan mellan T-cellsreceptorer och pMHC molekyler på ytan av två mötande celler. Det har dock visats att andra membranprotein såsom adhesionsmolekyler, coreceptorer (t.ex. CD4) och costimulerande receptorer också har en inverkan på aktiveringen av T-celler. Idag saknas det en modell som förklarar hur alla dessa receptorer samverkar för att initiera aktivering av vårt immunförsvar. Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att bättre förstå hur T-celler aktiveras och regleras. För detta ändamål kommer du i projektet att studera funktionen hos specifika proteinmolekyler både på konstgjorda cellytor och på ytan av levande celler. Detta kommer att göras med högupplöst fluorescensmikroskopi, nanofabrikation av ytstrukturer, tillverkning av mikrofluidikkanaler och specifika ytkemiska modifieringar.

Arbetsuppgifter

Arbetet är huvudsakligen experimentellt men kommer också omfatta avancerad analys och tolkning av erhållen data. För experimenten kommer du få bygga upp en välkontrollerad modellcellyta som innehåller olika nyckelmolekyler på T-cellens yta, såsom coreceptorn CD4 och T-cellreceptorer, som sedan får binda till motsvarande receptorer på tillsatta immunceller. Interaktionen mellan receptorerna på modellcellytan och på immuncellerna kommer studeras med hjälp av avancerad fluorescensmikroskopi som med hög upplösning kan avbilda ner till enstaka molekyler. Med hjälp av nanofabrikation och mikrofluidik kommer du dessutom med hög precision kunna kontrollera var och när interaktionerna sker. Denna information är viktig för att bättre förstå hur T-celler aktiveras, men även för att kunna utveckla mer effektiva läkemedel mot t.ex. cancer.

Huvudhandledare för projektet är universitetslektor Peter Jönsson vid avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet, med en forskningsinriktning mot biomolekylära interaktioner vid gränsytor https://www.physchem.lu.se/people/seniors/joensson/. Doktoranden kommer att vara stationerad vid avdelningen för fysikalisk kemi, men kommer också nära samarbeta med postdoktorala forskare och doktorander i Prof. Simon Davis grupp vid Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford i England https://davislab-oxford.org/, samt med Prof. Fredrik Hööks grupp i Chalmers, Sverige https://www.chalmers.se/en/persons/fredrikh/. Vistelser över längre perioder i dessa forskargrupper kan förekomma under doktorandtiden.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för denna tjänst uppfyller den som har:

 • Minst 120 högskolepoäng kurser relevanta för den utlysta tjänsten (t.ex. kemi, fysik, biologi/bioteknik…), varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av cellodling är meriterande.
 • Erfarenhet av högupplöst fluorescensmikroskopi är meriterande
 • Erfarenhet av bildanalys är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2972
Kontakt
 • Peter Jönsson, peter.jonsson@fkem1.lu.se, +46462228160
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-22
Sista ansökningsdag 2023-10-27

Tillbaka till lediga jobb