Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier. Här finns fler än 80 lärare och forskare. Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria. Här kan du läsa mer om forskningen i historia vid vår institution: https://www.hist.lu.se/forskning/

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker en forskare i tidigmodern historia som kan bidra till VR projektet ’Nya Prinsar: hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och ärkehertig Karl av Österrike (1590–1624)’. Projektet handlar om yngre furstliga syskon i centraliserande tidigmoderna stater, för vilka traditionella roller som t ex provinsguvernör inte längre ansågs vara lämpliga eller önskvärda. De två prinsarna som står i fokus för projektet belyser hur sådana prinsar utvecklade nya sociala roller.

Projektledaren fokuserar på den österrikiska sidan av projektet, medan forskaren ska fokusera på den svenska sidan. Forskarens uppdrag består därför i att bedriva forskning om den svenska hertigen Johan av Östergötland utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Det är därvid angelägen att du som söker kan visa att du är bekant med tidigmodern svensk historia, särskilt dynastisk och hovhistoria, samt kan bidra till övergripande diskussioner om statsbildningens och dynastiers historia i Europa.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som innehavare av denna anställning är att bedriva självständig forskning av hög internationell klass, men du ska också bidra till att utveckla den tidigmoderna miljön i stort.

Detta kan exempelvis bestå i att du bidrar till att organisera seminarier, workshoppar eller sköter kontakter med miljöns gäster.

Vi förutsätter att du har hög och frekvent fysisk närvaro i institutionens miljö. En särskild uppgift för dig är att bidra till att utveckla forskning om tidigmodern historia. I anslutning till tjänsten kan det även finnas möjlighet till viss undervisning.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 1. Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, företrädesvis under de senaste tio åren. Speciella omständigheter som föräldraledighet, sjukdom eller liknande kan förlänga denna period. Intyg på sådana omständigheter ska bifogas ansökan.
 2. God läsförståelse av äldre svensk handskrift.
 3. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

 1. Doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning
 2. Förmåga att formulera fruktbara vetenskapliga frågor om tidigmodern dynastisk historia eller hovstudier som kan bidra till att utveckla forskningsfältet
 3. God, dokumenterad kännedom om tidigmodern dynastisk historia eller hovstudier som fält och dess samtida internationella forskningsdiskussioner, samt dokumenterad erfarenhet av att läsa äldre handskrifter (visad exempelvis i publikationer baserade på sådant material)
 4. Självständighet, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet
 5. Erfarenhet av att ha utvecklat forskningsmiljöer och forskningssamarbeten, till exempel genom att ha arrangerat workshoppar eller redigerat publikationer.

Övrigt

Anställningen är visstidsanställning i 11 månader med omfattning 75 procent med första anställningsdag den 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska och ska innehålla följande:

 1. CV (högst 2 sidor)
 2. kopia på doktorsexamen
 3. personligt brev som placerar in den sökandes forskningsintressen i förhållande till det beskrivna projektet (ca 1 sida).
 4. fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.
 5. Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-11- 01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3011
Kontakt
 • Lina Sturfelt, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Elisabeth Geevers, forskare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-25
Sista ansökningsdag 2023-10-08

Tillbaka till lediga jobb