Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen

Utbildningsvetenskap med inriktning matematikdidaktik är ett vetenskapligt fält som söker att förstå och bidra till kunskapsutveckling av matematikundervisning och matematiklärande, i denna utlysning avgränsat till högstadie-, gymnasie-, eller universitetsnivå i svensk skolkontext. Doktorandtjänstens inriktning utgörs av klassrumsnära forskning, t.ex. aspekter av matematiklärares eller blivande matematiklärares undervisning, elevers eller studenters begreppsuppfattningar i matematik, de lärandes olika förutsättningar för matematiklärande, eller samband mellan undervisning och lärande i matematik.

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Särskilt meriterande för den här doktorandplatsen är:

 • ämneslärarutbildning i matematik eller motsvarande
 • erfarenhet av att undervisa i matematik
 • goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Ansökan

Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • personligt brev
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/479
Kontakt
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Katarina Mårtensson, forskarutbildningsansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Kristina Juter, professor i matematikdidaktik, https://www.maths.lu.se/kontaktorganisation/alla-m
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2024-02-15
Sista ansökningsdag 2024-03-15

Tillbaka till lediga jobb