Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation, IEA.   IEA har ca 30 anställda och finns i det nyrenoverade M-huset på LTH campus i Lund. Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem, medan grundutbildning ges inom elkraftteknik och automation. LTHs profilområde ”Energiomställningen”  har sin koordinator på IEA, som även driver underområdet ”Elektrifiering”. All forskning vid IEA utförs i nära samverkan med industri och andra avnämare och syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på fältmätningar eller experiment i IEAs nya elkrafttekniska laboratorium. Forskningen inom elkraftsystem integrerar kraftsystemautomation, kraftsystemanalys, vindkraftsystem, elektriska maskiner och kraftelektronik. Doktorander i elkraftsystem uppmuntras att ta stort ansvar för sin forskning samt att engagera sig i samhällsfrågor  och bygga nätverk inom och utanför universitetsvärlden.

Ämnesbeskrivning

Utbyggd förnybar elproduktion och elektrifiering av transporter och industri är en central del av energiomställningen i samhället. En omedelbar följd är behovet av att hantera en kraftigt ökning av variabel förnybar elproduktion samt ny elförbrukning. Doktoranden kommer inledningsvis att arbeta i det treåriga projektet ”Tre aspekter av balansering – produktion, energilager och ny förbrukning” inom kompetenscentret SESBC (Swedish Electricity Storage and Balancing Centre). Projektet omfattar tre doktorander: en på IEA vid LTH, en på Avdelningen för elkraftteknik vid Chalmers och en på Avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet (UU). Femton av centrets företag är engagerade i projektet och ingår i referensgruppen, däribland Svenska Kraftnät, Vattenfall, Göteborg Energi och Hitachi Energy. De tre doktoranderna arbetar tillsammans, men främst med varsin aspekt av hur energilager bäst bidrar till framtidens elsystem:

 • Energilager i utbyggnad av elproduktion, elnät och elektrolys (LTH)
 • Energilager för systemtjänster (Chalmers)
 • Energilager för elproduktionsanläggningar (Uppsala)


Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Teoretisk analys av mindre elkraftsystem;
 • Simulering av större elkraftsystem i exempelvis PowerFactory;
 • Presentation av resultat vid projektmöten, centrets möten och internationella konferenser;
 • Skrivande av artiklar för konferenser och tidskrifter samt avhandling;
 • Gemensamma delprojekt/aktiviteter för projektets doktorander;
 • Deltagande i kompetenscentrets doktorandnätverk och andra aktiviteter;
 • Undervisning inom grundutbildningen som övningsledare, laborationshandledare och handledare av examensarbeten. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell automation uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.


Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av analys, planering, optimering eller styrning av elkraftsystem;
 • Erfarenhet av modellering och programmering för simulering/optimering;
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering; särskilt som ensam författare.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: snarast möjligt.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1444
Kontakt
 • Olof Samuelsson, +46462227504,olof.samuelsson@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb