Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning
Vi utlyser en tvåårig forskartjänst som kommer att behandla faktorer som påverkar evolutionens riktning. Projektet leds av Professor Tobias Uller och drivs i samarbete med forskare inom gruppen för evolutionär ekologi vid Biologiska Institutionen, Lunds universitet.

Den fenotypiska variation som finns tillgänglig för naturligt urval beror på hur individer reagerar på nya genetiska varianter, som uppstår genom mutation och rekombination, samt förändringar i sin miljö. Fenotypisk variation kan vara riktad, dvs att olika karaktärer samvarierar inom begränsade ramar. Eftersom det naturliga urvalet bara kan arbeta med den variation som produceras kan riktad variation också påverka evolutionens riktning. Det saknas dock systematiska studier över hur viktigt riktad fenotypisk variation är för evolutionära processer och om det ger upphov till systematiska mönster hos den biologiska mångfald vi ser hos population och arter.

Projektet kommer att använda sig av statistiska meta-analytiska metoder för att testa hur utbredd riktad fenotypisk variation är, dess fylogenetiska utbredning, och om det finns ett samband mellan variationens riktning och evolutionära mönster. Forskningen baseras främst på analys av publicerade data men kan även innefatta insamling av data från t.ex museisamlingar samt matematisk och statistisk modellering. Tjänsten ger möjlighet att fördjupa kunskaper inom evolutionär utvecklingsbiologi och evolutionär ekologi, samt att utveckla färdigheter inom meta-analys, jämförande analyser och evolutionsteori.

Den Biologiska Institutionen i Lund har ett antal enheter där det forskas på en rad ekologiska och evolutionära ämnen och forskaren kommer att integreras i en mycket stark vetenskaplig miljö. Projektet är ett av 22 projekt i ett stort internationellt nätverk som leds av Tobias Uller vid Lunds Universitet och som innefattar ytterligare sju universitet och forskningsinstitut i Storbritannien och USA.

Erfoderliga kvalifikationer
Sökande måste ha en doktorsexamen i evolutionsbiologi, ekologi eller liknande. Kandidaterna bör ha ett stort intresse av evolutionsteori och visa förmåga på att arbeta självständigt och i grupp med andra forskare, inklusive att samhandleda mastersstudenter. Stor erfarenhet och kompetens inom statistisk modellering och användning av meta-analytiska metoder och fylogenetisk jämförande analys är ett krav. Erfarenhet och kompetens inom kvantitativ genetik och morfometri och en stark bakgrund inom forskning på fenotypisk plasticitet och lokal anpassning är meriterande.

Det är viktigt att den sökande är flytande i engelska i både tal och skrift och har omfattande publicering i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid bedömningen av kandidaten kommer det att ägnas särskild uppmärksamhet på den vetenskapliga lämpligheten och förmågan att utveckla och genomföra högkvalitativ forskning inom projektets ämnesområde.

Lön kommer att fastställas i enlighet med de allmänna reglerna för forskaranställningar vid Lunds universitet, och i förhållande till antalet år av forskningserfarenhet och övriga meriter. Sökande ska skicka ett personligt brev innehållande bakgrund, forskningsintressen och motivation för att söka den aktuella tjänsten (alla på engelska). De sökande ska även skicka ett CV med en publikationslista och kontaktinformation för två referenspersoner.

Ytterligare information
För mer information och informell diskussion om positionen kan sökande kontakta Tobias Uller (tobias.uller@biol.lu.se).
För information:
http://ullergroup.se/
http://www.biologi.lu.se/

<input class="btn btn-sm btn-default" type="button" value="Ta bort godkännande" />

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-05-01 tom 2019-04-30
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/348
Kontakt
  • Tobias Uller, professor, 046-222 30 94, tobias.uller@biol.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-02-07
Sista ansökningsdag 2017-03-06

Tillbaka till lediga jobb