Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne
Matematik

Arbetsuppgifter
Utvecklingen de senaste åren inom datorseende, maskininlärning och robotik har varit omfattande, men många problem återstår att lösa för att integrera teknologierna i ett fungerande och högpresterande system som långsiktigt kan leda till en verkligt autonom robot. Inom detta tvärvetenskapliga projekt som heter "Learning to See in a Dynamic World", som delvis är finansierat av ERC Consolidator Grant, är målet att vidareutveckla metoder inom datorseende genom att utnyttja dynamik i form av t.ex. video för att erhålla precisa, men även lätthanterliga metoder som automatisk kan lära sig att uppfatta vår visuella värld, lokalisera objekt som antingen är stilla eller rör sig (t.ex. stolar, telefoner, datorer, cyklar, bilar, människor och djur), människors handlingar och interaktioner men även geometriska och fysiska egenskaper, genom att propagera och sammanställa temporal information med så lite träning och data som möjligt. Inom detta projekt finns ett flertal doktorandtjänster utlysta inom datorseende (scenförståelse med fokus på visuell igenkänning) och maskininlärning (storskalig optimering, strukturprediktion med deep learning, men även deep reinforcement learning och weakly supervised learning) inom bildanalysgruppen på matematikcentrum vid Lunds Universitet (http://www.maths.lth.se/people/math-csu/). Denna grupp utför forskning i världsklass inom datorseende och maskininlärning, och har pågående samarbeten med forskare vid University of California at Berkeley, University of Toronto, INRIA, Google Deep Mind samt Google Research.

Utöver forskning innefattar tjänsten även undervisning på universitetsnivå, framför allt i grundkurserna i matematik.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare krävs att den studerande uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik.

Bedömningsgrund
Den sökande ska ha en gedigen matematisk bakgrund och utmärkta betyg. Tidigare forskningserfarenhet, goda prestationer inom exempelvis matematik- eller programmeringstävlingar och/eller kunskaper inom datorseende och maskininlärning är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska krävs. Den sökande förväntas som doktorand utveckla egna idéer och förmedla forskningsresultat både i muntlig och skriftlig form.

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och fullständig akademisk historik. Den sökande ska även bifoga relevant arbete såsom kandidat- eller examensarbete (eller ett utkast därav) eller en publikation. Ofullständiga ansökningar kommer inte behandlas.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2050
Kontakt
  • Cristian Sminchisescu / Professor, +46462223498
Publicerat 2017-06-20
Sista ansökningsdag 2017-07-11

Terug naar vacatures