Lunds univ, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination i pedagogik, och innefattar även kursutveckling. Undervisningen och examinationen bedrivs på både grundnivå och på avancerad nivå vid Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik. Sökande bör ha erfarenhet av att undervisa i såväl allmän pedagogik som arbetslivspedagogik inom ramen för programutbildningar i beteendevetenskap och personal- och arbetslivsfrågor samt på fristående kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå. Erfarenhet krävs av uppsatshandledning på både kandidat- och mastersnivå samt av kursutveckling och kursansvar. 

Behörighet
Erfarenhet från undervisning inom pedagogik allmänt och arbetslivspedagogik specifikt är ett krav. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen. http://www.lu.se/o.o.i.s/4198

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet

http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/Foreskrifter_rorande_anstallning_av_larare20130615.pdf

Anställningsform Tijdelijk dienstverband 3-6 maanden
Anställningen avslutas 2018-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3815
Kontakt
  • Britt-Marie Johansson, Britt-Marie.Johansson@soc.lu.se
  • Jan Olof Nilsson, Studierektor, Jan-Olof.Nilsson@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-04
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Terug naar vacatures