Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Klorofyll är en oersättlig molekyl för det liv på Jorden som vi känner till. Klorofyll tillverkas från aminosyran glutamat i 20 enzymatiska steg. Vi har tillgång till en unik samling av 357 korn-mutanter som är defekta i klorofyllbiosyntes och kloroplast-utveckling. Vi brukar starta med att identifiera den gen som är defekt i en mutant. Därefter studerar vi genen, genprodukten och växterna som bär på mutationerna i denna gen. Således sträcker sig vårt arbete från biokemiska och molekylära experiment till genetiska analyser och karaktärisering av korn-plantorna.

I detta projekt kommer vi att fokusera på mutanter, gener och proteiner relaterade till sex loci. Dessa kommer att studeras i tre delprojekt där doktoranden kommer att vara högst inblandad och drivande kugge.

(1) Grundläggande karaktärisering av cyklas-komponenten viridis-k.
Våra tidigare studier av viridis-k mutanter har visat att viridis-k är inblandat i cyklas-enzymet, vilket är det minst kända enzymet i klorofyll-biosyntesen. I detta delprojekt ska vi studera proteinet som kodas av viridis-k genom att utföra enzymatiska aktivitetsmätningar.

(2) Strukturella studier av Mg-kelatas kodat av xantha-f, xantha-g och xantha-h.
Våra tidigare strukturella studier visar att xantha-g och xantha-h proteinerna bygger upp ett proteinkomplex. Detta komplex använder xantha-f proteinet som substrat och det är xantha-f proteinet som utför själva Mg-kelatas reaktionen. I detta delprojekt vill vi utnyttja de nya teknikerna inom cryo-elektronmikroskopi för att få en bättre upplösning av Mg-kelatas komplexet. Projektet kommer att utföras i samarbete med Alexey Amunts (SciLifeLab, Stockholm) och Salam Al-Karadaghi (Lunds Universitet).

(3) Identifiering av generna som är defekta i xantha-a och xantha-m.
Tio respektive fem alleler finns tillgängliga av xantha-a och xantha-m. Mutanterna är gula då inget klorofyll kan bildas och därför syns bara de gula karotenoiderna. Ingen ytterligare information finns tillgänglig för xantha-a och xantha-m. Därför kommer all information som vi kan ta fram om xantha-a och xantha-m att vara ny. Genom att knyta en gen till den klorofyll-defekta fenotypen kommer genens funktion att avslöjas.

Kvalifikationer

• Mastersexamen inom molekylärbiologi.

• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska både i tal och i skrift.

• Driven med god förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp.

• Erfarenhet av arbete med korn och kornmutanter är meriterande.

• Praktisk erfarenhet av molekylära och biokemiska tekniker som genotyping-by-sequencing, bioinformatik, PCR, RNA-arbete, kloning, proteinrening, western blot, enzymatiska aktivitetsmätningar.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-03-01, eller enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/306
Kontakt
  • Mats Hansson, professor , +46 46 222 49 80, mats.hansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Terug naar vacatures